„S ohledem na pozitivní výsledky v nejsledovanějších ukazatelích, jako jsou celková výtěžnost odděleného sběru na obyvatele kraje, považujeme při současném počtu obcí zapojených do systému třídění za velmi vhodné pokračovat ve společných projektech,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S tím, že na společné projekty pro letošní rok kraj přispěje jedním milionem korun – a recyklační společnost EKO-KOM dá téměř dvojnásobek: 1,97 milionu bez DPH.

Společnými projekty mají být rozmanité aktivity na podporu třídění odpadů a dalšího využívání komunálního odpadu včetně obalů. „Počítá se například s nákupem a rozmístěním nádob na tříděný odpad, se soutěží pro obce s názvem My třídíme nejlépe, s organizací seminářů nebo s technickou podporou obcím a jejich obyvatelům,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v kompetenci oblast životního prostředí a zemědělství.