Potvrzuje to primář chirurgického oddělení Nemocnice Brandýs nad Labem Daniel Ehrenberger, hrdý zejména na to, kam se jeho týmu podařilo posunout jednodenní chirurgii. Přesněji: JPL neboli jednodenní péči lůžkovou. Zakládá si na zajištění péče o pacienty, přijímané bez ohledu na jejich bydliště, i na krátkých objednacích lhůtách jak pro ambulantní péči, tak pro plánované operační zákroky na lůžkovém oddělení – nicméně upozorňuje, že i zde se termíny zaplňují. „Doporučuji všem zájemcům o vyšetření na ortopedii a chirurgii, aby s objednáním příliš neotáleli,“ připomněl Ehrenberger. „Objednací lhůty se budou neustále prodlužovat,“ předpokládá v souvislosti s tím, jak se ordinace začínají opět postupně zaplňovat.

Primář současně připomněl, že v oboru všeobecné chirurgie se jeho oddělení specializuje zejména na operace onemocnění žlučníku prováděné laparoskopickou technikou a na operace všech typů kýl. Činnost je ale mnohem pestřejší: nechybějí operace varixů dolních končetin neboli křečových žil, syndromu karpálního tunelu či třeba rovněž na rukou Dupuytrenovy konkraktury. „V oboru ortopedie provádíme některé výkony na pohybovém aparátu, běžně prováděné jsou výkony artroskopické,“ připomněl Ehrenberger další z plánovaných zákroků, jejichž doba po koronavirové pauze nyní opět přichází.