Na přehradě Orlík je hladinové znečištění v lokalitách Trhovky, Popelíky a Podskalí. Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody  jsou na Lavičkách.