V úterý  kvůli  situaci  ve Vraném nad Vltavou jednal  hejtman Středočeského kraje Josefa Řiháka se starostkou obce Martinou Filipovou a se starosty okolních obcí Dolní Břežany, Zvole, Ohrobec a Březová-Oleško. Tématem schůzky byla sanace skalního masivu podél silnice třetí třídy vedoucí ze Zbraslavi do Vraného.

„V současné době máme připravený projekt na sanaci skály a probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, které skončí 9. dubna. Sanace bude spolufinancovaná Státním fondem životního prostředí (SFŽP) a její celkové náklady se odhadují na 21 milionů korun," uvedl hejtman  Josef Řihák.

„Po skončení výběrového řízení bude následovat vyhodnocení veřejné soutěže a po vyhlášení vítěze poběží lhůta pro odvolání. Pak bude následovat podpis smlouvy o dotaci se SFŽP. Samotná sanace skály by měla trvat dva až tři měsíce," doplnil hejtman.

Kvůli padajícímu kamení je uzavřená silnice z městečka do Prahy, což se nelíbí motoristům, ani obyvatelům vesnic, přes něž vede objížďka.

„Přislíbil jsem, že se osobně zasadím o to, aby se celý proces co nejvíce urychlil. Současná objížďka komplikuje život jak obyvatelům Vraného, tak i okolních vesnic. Budeme se proto snažit, aby byla silnice do Vraného opět průjezdná co nejdříve. Zvažujeme i variantu, že bychom podepsali smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby ještě před podpisem smlouvy o dotaci, jelikož byl vydán registrační list a je tak téměř jisté, že dotaci ze SFŽP dostaneme," řekl středočeský hejtman.

„Bohužel nemůžeme přistoupit k provizorní sanaci skály, která by sice krátkodobě problém vyřešila, ale přišli bychom tak o dotaci v řádu několika desítek milionů korun, což si kraj v současné finanční situaci nemůže dovolit," dodal hejtman Řihák.

Během schůzky se starosty se hejtman zajímal také o situaci v okolních obcích, přes které vede objízdná trasa.

Doprava v těchto obcích se podle slov starosty Ohrobce Pavla Makovského zvedla zhruba o 30 procent a je třeba tomu přizpůsobit dopravní značení, jelikož řidiči v tomto úseku často nedodržují povolenou rychlost. Starostové obcí také ocenili, že byla objízdná trasa z hlediska zimní údržby zařazena do kategorie druhé třídy, což významně zlepšilo dopravní situaci v obcích.

Po skončení jednání se hejtman spolu se starosty podíval přímo na místo, kde začíná uzavírka silnice. Ačkoli zde byly přes silnici nainstalovány betonové panely, někteří obyvatelé Vraného přesto do míst, kde kusy skály padají, vstupují.

„Byl jsem informovaný odborem dopravy, že některé spadlé kusy kamenů byly z místa odneseny pravděpodobně obyvateli Vraného. Chtěl bych proto apelovat na všechny jeho obyvatele, aby skutečně do těchto míst nechodili a neriskovali zbytečně své životy," varoval hejtman.

Nicole Mertinová