„Provizorní most,  zapůjčený za státních hmotných rezerv na dobu maximálně 3 let, " uvedl středočeský hejtman Josef Řihák.

Po vybudování nájezdových klínů, přizpůsobení navazující vozovky na mostní provizorium a instalaci dopravního značení (omezená rychlost, váha, zatížení nápravy a šířky vozidel) bylo přemostění v úterý dopoledne zprovozněné.