V rekonstruovaném úseku mezi Šternovem a Psářemi ve směru na Prahu pokračují práce na provizorním rozšíření dálnice a realizace přejezdů středního dělícího pásu.

Doprava je vedená v režimu 2 + 1 + 1 (v pravém pásu dálnice jsou dva jízdní pruhy směrem na Brno a jeden směrem na Prahu, v levém pásu dálnice je jeden jízdní pruh směrem na Prahu). Rychlost je omezená na 80 km/h.

Doprava na  41. km v obou směrech je  vedená dvěma pomocnými pruhy svedenými ke krajnici. Rekonstrukce  za 524 milionů korun zahrnuje opravu 7,25 kilometru vozovky včetně  pěti mostů, mimoúrovňové křižovatky Psáře a dvou nadjezdů nad dálnicí, které budou zcela přestavěné.

Na dalším rozšiřovaném úseku dálnice D1 mezi Loktem na Čechticku  a Hořicemi na Pelhřimovsku v obou směrech pokračují práce ve středním dělícím pásu.

Doprava je vedená v obou směrech dvěma pomocnými pruhy svedenými ke krajnici. Ve směru do Brna je k tomu využitý stoupací pruh a následně odstavný pruh. Ve směru na Prahu je v celé délce využitý odstavný pruh. Rychlost v úseku je omezená na 80 km/h.

Rekonstrukce dálnice D1 mezi exitem 66 Loket a exitem 75 Hořice za  625 milionů korun zahrnuje 9,60 km vozovky včetně pěti mostů, mimoúrovňovou křižovatku Hořice a čtyři nadjezdy nad dálnicí, z nichž tři budou zcela přestavěny a jeden opravený.