Proč dopravní odborníci apelují na přípravu stavby vysokorychlostní tratě (VRT), jejíž brněnská větev povede od Prahy kolem Pyšel,  Nespek, Benešova a Vlašimi s odbočkou na 4. železniční koridor u Bystřice, zdůvodňuje Petr Šlegr ze  sdružení Cedop.

Psychologická hranice 1 hodiny

„Vysokorychlostní tratě zvýší mobilitu pracovní síly a tak se stanou nástrojem podpory zaměstnanosti. Existuje psychologická hranice dojíždění spočívající v 60 minutách  cesty. Většina území ČR bude dostupná z Prahy a Brna do jedné hodiny.

Dramaticky se zvýší dostupnost center z oblasti strukturálně postiženého Podkrušnohoří, Ostravska a Vysočiny, jakož i vzdálenějších oblastí Středočeského kraje (Vlašimsko – pozn.red.).

Možnost každodenní cesty do velkých měst a zpět za prací, službami, zábavou, kulturou zastaví vysídlování venkova. VRT vytvoří pracovní příležitosti nejen při výstavbě, ale i při provozu," vysvětlil Petr Šlegr.

Stavba VRT by pomohla i firmám domácího železničního průmyslu, jenž disponuje produkty pro tento segment, ale nemá pro ně odbyt a tedy ani reference, které by mohly použít pro expanzi na další trhy. To potvrdil při konferenci v poslanecké sněmovně i představitel jedné z velkých společností, která se ucházela  o vládní zakázku v Rusku.

Její  zástupce prý s úsměvem namítl, že když nepostavili ani kilometr  VRT doma, těžko můžou konkurovat  konsorciím z Německa, Francie, Itálie nebo Španělska.

Úzké české hrdlo

„V současnosti již ČR objíždějí vlaky Vídeň – Hamburk. Po dokončení VRT v Sasku to bude i relace Vídeň – Berlín. Mimo ČR! Rovněž relace Mnichov – Varšava je dnes nejrychlejší přes Berlín!

Bez konkurenceschopné infrastruktury bude těžké udržet pozici národního dopravce Českých drah v oblasti dálkové a mezinárodní dopravy," podotkl dopravní konzultant z občanského sdružení Cedop.

Z Prahy do Brna jezdí vlaky  oklikou

„Současné vedení dálkových spojů Praha – Brno přibližně 50 kilometrů dlouhou oklikou přes Českou Třebovou je potřeba brát jako dočasný, neuspokojivý stav.

Spojení Prahy s Brnem, Vídní, Bratislavou a jihovýchodní Evropou kvůli tomu není konkurenceschopné a je nutné ho prioritně řešit. Je smutnou skutečností, že ani téměř 100 let od samostatnosti českého státu neexistuje přímá železniční trať mezi dvěma největšími městy Prahou a Brnem, která by byla navíc i významnou středoevropskou osou a podpořila význam pozice ČR v regionu," objasnil   Petr Šlegr.

Příměstským spojům uvolní trasy

Objednatelé dopravy v integrovaných dopravních systémech okolo Prahy, Brna a Ostravy naráží na vyčerpání kapacity tratí včetně již modernizovaných koridorů. Řadu potřebných meziregionálních vlaků nelze kvůli vytížení stávajících tratí objednat.

„Nákladní doprava musí čekat do nočních hodin. Neuralgickým bodem je uzel Kolín, kde při mimořádnosti kolabuje veškerá železniční doprava z Prahy na Moravu. Přetížená je i trať Přerov – Ostrava. Bez přesunu dálkové dopravy na nové koleje není další rozvoj příměstské a nákladní železniční dopravy myslitelný," konstatoval Petr Šlegr.

„Jízda vlaků, byť vyšší rychlostí, po nové vysokorychlostní trati bude z hlediska provozních nákladů (energie) úspornější. Nové aerodynamické rychlovlaky mají i při vyšší rychlosti srovnatelnou spotřebu energie s konvenčními vlaky," tvrdí dopravní expert.

Spolufinancovat může EU

„Nová trať bude kratší než koridor a umožní   jízdu přibližně konstantní rychlostí. Na rozdíl od koridoru, kde vlaky kvůli lokálním propadům rychlosti mnohokrát opakované brzdí a rozjíždějí se. Příprava vysokorychlostních tratí nepovede k významným požadavkům na státní rozpočet. Vzhledem ke lhůtám veřejnoprávních řízení, výkupů pozemků a podobně nedojde na vlastní výstavbu před koncem desetiletí," potvrdil Petr Šlegr ze sdružení Cedop.

Podle něho  příprava VRT spotřebuje desítky či stovky miliónů korun ročně, přičemž rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury hospodaří s desítkami miliard korun, a  následná výstavba může být spolufinancovaná Evropskou unii s pokrytím přibližně 75 procent nákladů.

Urychlení přípravy VRT nejen kolem Benešova opakovaně podpořil hospodářský výbor poslanecké sněmovny nejen letos, ale i v minulém volebním období vloni a předloni.