Pro několikamiliardovou investici potřebuje stát zastupovaný Správou železniční dopravní cesty získat všechny  pozemky v plánované trase pro trvalý zábor a část pro zřízení zázemí stavby pro  dočasný.

Pronájem polí a luk pro staveniště a dočasné příjezdové   komunikace, které jsou po dokončení tunelů, mostů a náspů odstraněné, nenaráží u vlastníků na výrazný odpor. Výkup pozemků pro trať však neustále vázne.

Vysvětlení a podrobnosti ve středečním Benešovském deníku.