„V honitbě dochází k nadměrnému poškozování životních podmínek zvěře a narušování klidu v honitbě, tedy k negativní vlivům na populace zvěře," zdůvodnil Karel Kýval z odboru životního prostředí votické radnice.

Jednalo se například o pořádní sportovních akcí bez souhlasu vlastníků  pozemků, při nichž docházelo k poškozování zemědělských kultur, plašení zvěře v období kladení mláďat i období strádání, k napadení a usmrcení loveckého psa tažnými psy.

„Účelem rozhodnutí není omezovat pěší turistiku, procházky, sběr hub a lesních plodů," upřesnil referent .

Omezení vstupu

Omezení vstupu do honitby Olbramovice platí v období  listopad – únor (doba lovů, doba strádání) a duben – červen (doba hnízdění a kladení mláďat). Spočívá v zákazu jízdy motocyklů, čtyřkolek, automobilů, psích spřežení a jízd koňmi mimo účelové komunikace v honitbě. Platnost rozhodnutí je časově omezena do 30. června 2016.