Už ve zkušebním provozu nezkolaudovaného přejezdu začne motoristy před vlakem varovat takzvaná světelná závora.

„Je to nový prvek, u nás dosud nepoužívaný, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního i vlakového provozu.  Jeho zabudování při rekonstrukci přejezdu u Voračic byla jednou z podmínek našeho kolaudačního souhlasu," konstatoval Zdeněk Štěpánek, vedoucí benešovského dopravního inspektorátu Policie ČR s tím, že stejný požadavek měl i správce komunikace I. třídy, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„Světelná závora je propojená s přejezdovým zabezpečovacím zařízením a ve chvíli, kdy začnou blikat červená světla, rozsvěcují se i výstražná světla zabudovaná v krytkách ve vozovce.Tak, jako to je u modernizovaných přechodů pro chodce," nastínil vedoucí dopravních policistů. „Zejména při oslnění sluncem nebývají červená výstražná světla dobře vidět," připomněl Zdeněk Štěpánek každodenní poznatky řidičů.

Předpokládané náklady na modernizaci přejezdu u Voračic přesáhly 6 milionů korun. Nezahrnují jen dva páry výstražníků, poloviční závory,  tři návěstidla pro vlaky a počítač náprav, ale i práce na železničním svršku.