Připravovanou investici v hodnotě 70 milionů  korun není Mezno pokrýt z vlastního, přibližně 3 milionového ročního rozpočtu. Předpoklad je, že získá 70 procent peněz ze Státního fondu životního prostředí a zbytek pokryje bankovním úvěrem.

„Smlouvy s obyvateli 85 objektů na zbudování domovních přípojek rozvodů tepla, které jsou v celé investici nejnákladnější, máme. Zrovna tak smlouvy o budoucích dodávkách tepla,“ vysvětlil představitel obce.  

Mezno budou vytápět tři kotle a sousední Stupčice dva kotel na biomasu. Dřevní štěpku si obec vypěstuje na vlastních pozemcích. Jen lesů vlastní 56 hektarů a další palivo jí můžou smluvně dodávat Lesy ČR.

„Hlavním motivem chystané investice, jež by měla začít letos po schválení dotace ministerstvem životního prostředí, je zlepšení kvality ovzduší. Druhým důvodem  jsou úspory při centrálním vytápění. Předpokládaná cena 260 korun za gigajoule je srovnatelná s cenou uhlí a pro občany se zkvalitní životní podmínky i zvýší pohodlí,“ upřesnil Rudolf Vobruba.

Projektované kotle, jež by měly dodávat teplo, jsou konstruované   jen na spalování dřevního odpadu. Ročně ho spolykají 2500 krychlových metrů. Další biomasa není jako palivo moc vhodná.

„Lze doplňkově se štěpkou namíchat  a spalovat drcenou slámu z obilovin, ale to moc nákladné. Je výhodnější na obecních pozemcích  vysázet rychle rostoucí dřeviny,“ konstatoval starosta Mezna.