„Celá kauza se táhne od prosince 2011, kdy jsem radnici požádal v souladu se zákonem o informace o vyúčtování stravného v jídelně, o dodávkách masa do kuchyně a o platbách za telefonní účty starosty  a místostarosty," vysvětlil  Petr Pohůnek  příčinu současné exekuce.

Radnice ho tehdy odbyla. Vyučený autoopravář  se nedal odbýt a postup představitelů městyse i jeho úředníků opakovaně rozporoval.

Radnice pak po rozhodnutí nadřízeného krajského úřadu  některé požadované informace uvolnila, ale stále odmítala poskytnout výdaje za telefony. „Zajímalo mne, kolik úřad zaplatí z obecní kasy měsíčně za  jejich telefonní účty,"  poznamenal žalobce.

Vše vygradovalo vloni, kdy kauzu projednával krajský soud a Divišovu stanovil povinnost záležitost do 15 dnů vyřídit, protože občan vyčerpal všechny  dostupné prostředky a zažaloval radnici za nečinnost.

„Bylo to pochybení," připustil nečinnost starosta Zdeněk Eichler. Po doručení rozhodnutí o exekuci divišovský úřad městyse ve středu požadované peníze zaplatil.

„Nemáme zablokovaný celý účet, ale jen do výše pohledávky, což předběžně bylo přes 10 tisíc korun. Ve výzvě k uhrazení pohledávky, kterou nám poslal exekutorský úřad, byly nakonec náklady na exekuci snížené na polovinu, takže jsou poukazovali 6500 korun," vysvětil starosta Divišova.

Jakmile peníze dorazí na účet exekutora, ten dá bankovnímu domu pokyn od odblokování zadržované částky.

„Mě zatím náhrada za předcházející řízení nedorazila," poznamenal Petr Pohůnek,  který se požadované informace o proplácení telefonních účtů starosty  a místostarosty stále nedozvěděl.

„Ale z účetnictví městyse jsem ale zjistil, že radnice platila faktury za telefon, které byly vystavené na místostarostu," nadhodil zajímavost divišovský obyvatel.