„Kvalita vod je výborná, a začínající teplé počasí vytváří zcela ideální podmínky pro začátek letní rekreační sezóny. Katastrofický povodňový scénář z minulého roku se naštěstí neopakoval a věřme, že se ani opakovat nebude,"  informoval Luboš Mandík z krajské hygienické stanice.

„Přejme bezproblémovou sezónu jak sobě jako dozorovému orgánu, tak především občanům a rekreantům navštěvující naše koupací oblasti ve Středočeském kraji," dodal.

Benešovští a příbramští hygienici vyjíždí sledovat veřejné koupací oblasti u Vltavy každých 14 dní a na odborný rozbor odebraných vzorků a jejich vyhodnocení potřebují zpravidla dva dny.

V případě zhoršující se kvality povrchových vod využívaných pro koupání provádí kontroly častěji.

Zároveň provádí klasifikace letovisek podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, například zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. 

Podrobnosti o kvalitě vltavské vody v přehradě Slapy ve středečním Benešovském deníku.