Podle diagnostického průzkumu, který letos na podzim nechalo provést Ředitelství silnic a dálnic, je konstrukce mostu z roku 1977 natolik poškozená, že objekt bude nutné podepřít a omezit na něm průjezd vozidel. S opravami se má začít na jaře 2015, jakmile to počasí dovolí.

„Stav mostu je daleko horší, než se původně očekávalo. V rámci modernizace se počítalo s jeho přestavbou v horizontu deseti let, ovšem tak dlouho čekat nemůžeme. Bezpečnost provozu si vyžádala snížení průjezdové rychlosti i dočasné zpevnění konstrukce objektu. Práce začnou probíhat, jakmile to bude technicky možné," vysvětlila Soňa Křítková, pověřená vedením ŘSD.

Kvůli bezpečnosti provozu bude u Hvězdonic v následujících dnech omezený provoz na D1 v několika pruzích, snížená maximální rychlost a uzavřený nájezd na dálnici směr Brno.

Diagnostika konstrukce mostu byla provedená na popud Ředitelství silnic a dálnic v říjnu a listopadu. Vyhodnocení vzorků a následně stavu mostu bylo provedené v těsné spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického.

Nekvalitní materiál i práce

Z testů a měření vyplynulo, že kvůli nízké kvalitě materiálů i jejich zpracování při stavbě se v tělese mostu objevují závažné defekty. Rozpad betonu, těžká koroze kovových výztuží i dalších prvků a poškození dilatačních spár. Ložiska, na nichž je uložena mostovka, mají již jen omezenou funkčnost.

Z těchto důvodů se ŘSD rozhodlo řešit situaci okamžitě a nečekat až na plánovaný termín přestavby v rámci modernizace dálnice D1.

Omezení rychlosti směr Brno

Nájezdová větev na Brno exitu 29 bude zcela uzavřená, motoristé mohou použít nájezd u Ostředku. Sjezd na Hvězdonice směrem od Prahy zůstane otevřený.

Dopravní omezení u Hvězdonic obsahuje maximální rychlost 100 km/h pro osobní vozidla, 60 km/h pro vozidla nad 6 tun a současně zákaz jejich jízdy v rychlém pruhu.