Znak má podobu modro-stříbrného polceného štítu v němž je vpravo vyobrazené třikrát červeno-stříbrně dělené orlí křídlo a vlevo z okraje štítu vyrůstající červený vykračující kůň.

„Obecná figura třikrát červeno-stříbrně děleného orlího křídla je převzata z klenotu erbu rytíře Jindřicha Opršála z Jetřichovic, který koupil ves Kuňovice v roce 1547 od Trčků z Lípy. Mluvící znamení v podobě obecné figury vykračujícího koně vyrůstajícího z okraje štítu připomíná název obce. Stejně jako polohu obce na historické erární silnici a někdejší místní kovárnu. Zprostředkovaně může poukázat také na knížecí rod Auersperků, který vlastnil dolnokralovické panství, k němuž ves náležela, a jenž se věnoval mimo jiné i chovu koní. Dále pak knížecí rod Trautsonů erbu podkovy, kterému Kuňovice v rámci panství Dolní Kralovice také v minulosti patřily,“ vysvětlil Jan Tejkal, autor obecních symbolů s tím, že modrá barva znakového pole je odvozena z barvy znakového štítu Trautsonů, přičemž současně připomíná jako barva vody také místní hodnotnou přírodní lokalitu Na Kačíně.

Kombinace stříbrné a červené tinktury pak odkazuje na barevnost erbů šlechtických rodů, k jejichž panství ves Kuňovice v minulosti náležela.Vlajka  představuje doslovné opakování znaku doplněné vlajícím svislým pruhem v barvách pravého znakového pole.

„List tvoří tři svislé pruhy, modrý, bílý a modrý. V žerďovém pruhu třikrát červeno-bíle dělené orlí křídlo. V bílém pruhu z dělící linky k žerďovému okraji vyrůstající červený vykračující kůň,“ popsal podrobně vlajku Tejkal.