Nejvyšší díl z uvedené částky, 35 milionů korun, je určen na obnovu památek. V tomto případě jde jednak o příplatky vlastníkům na provedení restaurátorských prací, jednak – a to především – na obnovu takzvaných památek se společenským využitím. Těmi se rozumí takové objekty, jež neslouží pouze svému vlastníkovi, ale prostě to v nich žije. Tedy se počítá s využitím pro spolkový a společenský život regionu, objekt je a bude přístupný nejširší veřejnosti nebo jeho oprava pomůže pozvednout turistický ruch.

Předběžně 11 milionů má kraj vyčleněno na podporu projektů v oblasti živé kultury. Sem podle slov radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václava Švendy (Spojenci/TOP 09) patří například divadlo, folklor, tradiční lidová kultura, hudba, tanec – ale také tvůrčí činnost v oblasti výtvarného umění a literatury, filmu, fotografie; podporu může získat i pořádání soutěží nebo publikační činnost. V jejím rámci mohou dosáhnout na peníze od kraje i audiovizuální projekty či takzvaná nová média – tedy ta elektronická. A Švenda upozorňuje, že o podporu mohou žádat i pořadatelé akcí připravených k připomenutí významných výročí.

Peníze. Ilustrační foto.
Zadlužení kraje se zvýší: schváleny jsou úvěry za 6,5 miliardy korun

Dva miliony korun jsou dále připraveny na rozvoj aktivit základních knihoven. Těm mají pomoci zlepšit technické vybavení pro práci s veřejností, včetně mobiliáře, počítačů či audiovizuální techniky, ale i podpořit využívání databázových knihovnických systémů umožňujících vyhledávání v katalogu přes internet. Tematické zadání S knížkou do života pak má část připravených peněz nasměrovat také na podporu čtenářské gramotnosti, jež bude zacílena na práci s nejmenšími návštěvníky knihoven i na spolupráci s aktivními rodiči.

Rozdělování peněz bude správné a spravedlivé, slibuje předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti). „Zapojením odborné veřejnosti při přípravách programů se podařilo nastavit účelná a transparentní kritéria pro hodnocení podaných žádostí,“ připomněla. Radní Švenda zdůrazňuje, že kulturní instituce i pořadatelé akcí budou mít možnost žádat o podporu již na přelomu roku. „Věřím, že po minulých letech nejistoty to bude vítaná pomoc, která pomůže rozšířit nabídku kulturních akcí a projektů,“ poznamenal.