Slučování škol je podle něj reakcí na nedostatek studentů a učňů či zbytečné zdvojení oborů na sousedících školách, na nouzi o kvalifikované pedagogy, ale také například na nutnost starat se o poloprázdné budovy, jež jsou navíc mnohdy v nevalném stavu. Právě kraje do struktury středního školství promlouvají nejvýrazněji – většina středních škol a učilišť funguje jako jejich příspěvkové organizace.

Na krajském úřadě pracuje takzvaná optimalizační komise. Z jejíhož jednání vzejdou návrhy na slučování skol, které následně po dalších jednáních doputují ke schválení na zasedání krajského zastupitelstva. Jenže, jak přiznává radní, existují sice obecná pravidla, ale už ne jasný postup, který by určil, která škola skončí a která zůstane zachována.

„Není to tak, že zadáte čísla a vypadne vám, kdo jde z kola ven,“ uvedl Vácha k činnosti optimalizační komise. Vždy se při přípravě návrhů uplatní i subjektivní posouzení. „I když budeme koukat do jedné tabulky,“ připomněl, že jednoduché hodnotící vazby zde nelze uplatnit.

Zmínil také, že rozhodování o změně nikdy nemohou usnadnit předchozí debaty s pedagogy, studenty či rodiči. Je jasné, že zrušení „své“ školy nikdo nepodpoří a bude jmenovat důvody, proč to nedělat. Ty se u různých škol vcelku opakují: od argumentů kolem dojíždění přes individuální přístup až třeba po tvrzení, že dřívější méně příznivá situace se nově začíná zlepšovat (ať už je řeč o zájmu uchazečů, personálním zajištění výuky, vybavení školy nebo třeba o úspěšnosti u maturit či míře nezaměstnanosti u absolventů).

Ve středních Čechách se debaty o rušení škol rozvířily pořádně až nyní, přitom řada krajů už má tyto kroky za sebou. I tady sice podobné snahy v minulých letech objevily, avšak ztroskotaly na neschopnosti tehdejších krajských zastupitelů shodnout se v případě konkrétních škol.

Podle radního lze chápat, proč chuť ke změnám mají lidé pramalou. I on sám bojoval peticí za zachování školy v Brně, kterou kdysi navštěvoval jako student. „Když se na to podívám zpět, tak to bylo dobře,“ zhodnotil dnes zrušení své školy.