Vystavovatelů se zatím přihlásilo přes půl stovky. Pětapadesát! Výrobky svých klientů – a jak napovídají zkušenosti z minulých let i z obdobných vánočních akcí, často se jedná o velmi vkusné a nenapodobitelné originály připravované s mimořádnou péčí – tradičně představí nejenom domovy pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením, ale i denní stacionáře a centra. S některými z autorů bude možné pohovořit přímo na výstavě. I taková setkání jsou důležitá – a to pro obě strany.

Na prodejní výstavu, která se mezi devátou a třináctou hodinou uskuteční v prvním patře objektu úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově (v předsálí zasedacího sálu zastupitelů a v přilehlých prostorách), jsou zváni nejen zaměstnanci, ale i jejich rodiny, přátelé a široká veřejnost. Znamená to tedy, že mimořádně bude upraven režim vstupu do budovy krajského úřadu. Obvykle jsou totiž všichni příchozí zvenčí evidováni a vybaveni kartičkou; v závislosti na účelu návštěvy je někdy vyžadován i doprovod některého ze zaměstnanců. Otevřený a zcela volný průchod se běžně uplatňuje pouze ve dnech, kdy se v budově koná veřejné zasedání krajského zastupitelstva.