Že je Holub na odchodu, potvrdila hejtmanka Petra Pecková (za STAN), která nejvýše postavenému úředníkovi na hejtmanství vlastně šéfuje – mimo jiné rozhoduje o výši odměn, jež budou řediteli úřadu vyplaceny. S tím, že se s ním korektně dohodla na setrvání ve funkci a následném předávání agendy nástupci, který vzejde z výběrového řízení.

Termín pro zájemce do půlky ledna

Uchazeči o uvolněnou ředitelskou funkci se mohou hlásit do 15. ledna. Zájemce musí mít nejen diplom potvrzující absolvování vysoké školy, ale také prokázat manažerskou praxi spojenou s vedením podřízených nebo zkušenost takzvaného uvolněného funkcionáře – tedy politika vykonávajícího mandát získaný ve volbách jako hlavní zaměstnání – či pracovní historii ve státní správě nebo v územním samosprávném celku. V oboru se také musí dobře orientovat. Kupodivu mezi výslovně uvedenými požadavky není jmenována obvykle zdůrazňovaná znalost cizích jazyků – na rozdíl od „velmi dobrých vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu“. Za samozřejmost se naopak považuje výpis z rejstříku trestů a u kandidátů starších 50 let také lustrační osvědčení. Je dále třeba předložit písemně vypracovaný návrh koncepce řízení krajského úřadu.

Vybraného uchazeče následně ještě musí potvrdit ministr vnitra (a jeho souhlasem je podmíněno i jeho případné odvolání; podobně zase právě ředitel krajského úřadu schvaluje jmenování a odvolávání tajemníků na radnicích). Krajský úřad hledá ještě dalšího vrcholného manažera – zástupce ředitele pro sekci veřejných služeb, bezpečnosti a majetku.

Dva velmi hektické roky v kariéře

Ředitelský post zastával Holub od počátku roku 2018, tedy uprostřed minulého volebního období – nicméně ve skutečnosti se této práci začal věnovat již od listopadu předchozího roku. Tehdy rezignovala jeho předchůdkyně Kateřina Černá a dočasným výkonem funkce pověřila právě Holuba; svého zástupce pro oblast veřejné správy. Nato se účastnil výběrového řízení jako jediný kandidát.

Není politikem a i v minulosti se kariérně pohyboval na různých postech veřejné správy – za dva roky v ředitelské funkci se však nezaměřoval jen na práci spojenou s fingováním úřadu (kde si jako zásluhu přičítá například posílení bezpečnosti, zpřístupnění lidem s handicapem či neslyšícím, ale třeba i opatření podporující zaměstnance při slaďování kariéry a osobního života; včetně práce na částečný úvazek). Došlo i na několik významných veřejných vystoupení.

Především Holub vyvracel opakovaná nařčení, že krajský úřad pod jeho vedením plní politická zadání tehdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Bylo to jednak v souvislosti s rozhodováním úředníků o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s možnostmi jeho vlivu na média ze skupiny Agrofert, jednak v ještě ne zcela uzavřené záležitosti kolem výše odměn vyplácených vybraných úředníkům, jež rovněž budila rozruch mezi politiky i v médiích nejen na krajské, ale i celostátní úrovni. V kauze odměn úředníků (kdy uvedl částky v desítkách tisíc korun za měsíc, avšak s odkazem na ochranu soukromí k nim odmítal přiřadit konkrétní jména nebo funkce) zveřejnil Holub na jednání zastupitelů i své vlastní příjmy: uvedl, že i se všemi odměnami bral loni 1,640 milionu korun hrubého – a předloni to bylo 1,528 milionu.

Pohovořit s novináři také Holub přišel na chodník před vrata ve chvíli, kdy na krajském úřadu zasahovali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. K jejich zjištěním zatím veřejně dostupné informace chybějí – a ani ředitel nic neupřesnil. Hovořil jen o tom, že úřad s policií plně spolupracuje, poskytuje maximální součinnost a předal veškeré vyžádané dokumenty.