Podle Bezděkových slov došlo k odstranění části suti ze zdemolovaných objektů po sovětské armádě, a tak kraj podle smlouvy v srpnu uhradil částku 10 milionů korun.

S upozorněním, že je třeba prošetřit, co za tyto peníze kraj skutečně dostal, se vytasil zastupitel Michael Pánek (ODS). Zdůraznil, že kdyby bylo odvezeno 13 tisíc kubíků suti, obnášelo by to 1600 nákladních aut – a takový odvoz by muselo být vidět. Nehledě na to, že by měly být k dispozici dokumenty hovořící o novém uložení tohoto materiálu – a ty zastupitelé nedostali. Z předložené fotodokumentace pak vyvodil podezření. Spíš to prý vypadá, že místo odvážení byla suť na velké ploše rozhrnuta buldozerem, upozornil Pánek, který je i známým kritikem práce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

V souvislosti s likvidací suti u Milovic upozornil, že pokud by jeho podezření odpovídalo pravdě, představovalo by to tak sto tisíc korun za dva dny práce buldozeru – což by ve srovnání s deseti miliony korun vykázanými za odvoz představovalo značný rozdíl. Protože Pánka nepřesvědčilo ani sdělení, že místo před likvidací suti i poté byla obhlédnout dvojice krajských úředníků, navrhoval, aby kraj zadal znalecký posudek: jeho podezření „že ten odvoz se neodehrál“, by buď vyvrátil, nebo potvrdil. Také Věslav Michalik (STAN) vyzval k prověření, kde se materiál nachází.

Radní Bezděk reagoval, že takový postup budou představitelé kraje zvažovat, pokud dospějí k závěru, že potřebují lepší odborníky, než jsou krajští úředníci. Zdůraznil přitom, že důkladná kontrola bude na místě až po celkovém dokončení prací. „Je otázka, do jaké míry to chceme mít vyklizené – zda vyleštěné jako dětskou prdýlku, nebo v nějakém obvyklém stavu,“ prohlásil Bezděk, čímž odstartoval debatu o „prdýlkách“.

Rozpravu ke 13 tisícům kubíků suti uzavřela hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) konstatováním, že „je daleka někoho obviňovat, že napsal papír – a neodvezl to“. Nicméně – odbor majetku krajského úřadu záležitost prověří.