S platností od pondělka se prozatím na dva týdny (tedy do 25. října) mění úřední hodiny tak, že je zjednodušeně lze popsat jako pondělní „dopoledne“ a středeční odpoledne – konkrétně v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 hodin do 17 hodin. Tyto časy v uvedených dnech platí rovněž pro pokladnu pro veřejnost a pracoviště CzechPOINT.

Stejná pravidla platí i pro další instituce. Na naprosto totožné úřední hodiny upozorňuje například středočeská hygienická stanice, která je v nynější koronavirové době podstatně sledovanější než kdykoli dřív. Ta připomíná, že omezení provozu všech pracovišť úřadu platí od pondělka až do odvolání. S tím, že nedotčena zůstává provozní doba podatelen, jež mají shodně otevřeno od pondělí do pátku mezi osmou a dvanáctou hodinou – a odpolední otvírací doba se liší v závislosti na konkrétních dnech i podle toho, zda jde o některé z územních pracovišť, nebo o krajskou centrálu v Praze.

Hygienici současně upozorňují na pravidla pro vstup a pohyb veřejnosti, která v nynější době opaření proti koronavirové nákaze mají všeobecnou platnost. Základní doporučení zní dát přednost písemnému, telefonickému či elektronickému kontaktu (v posledním případě nemusí jít jen o e-maily, ale lze využít i datové schránky nebo e-podatelnu) vždy, kdy osobní návštěva není nezbytná. Nevyhnutelné osobní návštěvy je třeba přizpůsobit upraveným úředním hodinám nebo si předem sjednat termín setkání s konkrétní úřední osobou na konkrétní hodinu. Pobyt na konkrétním pracovišti i v budově úřadu je pak žádoucí omezit na co nejkratší dobu a řídit se stanovenými hygienickými opatřeními. Zejména jde o nošení roušek, dezinfikování rukou u vstupu, dodržování dvoumetrových odstupů od ostatních osob i respektování značek či bariér zabraňujících přímému kontaktu.