Důvodem je výměna infrastrukturních prvků. Výpadek je ohlášen na dobu od pátečního odpoledne (kdy však weby i nadále fungovaly; možná i proto, že se část prací podařilo stihnout už během noci) do nedělní půlnoci.

Řešení sítě pracující s daty je oblastí, na niž jsou odborníci krajského úřadu z oblasti ICT hrdí. Srdcem i mozkem jsou dvě datová centra se servery ukládajícími elektronické informace, z nichž jedno se nachází v budově krajského úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově a druhé funguje v Kladně. Jejich koncepce vychází ze dvou základních zásad: zajistit maximální spolehlivost a odolnost proti výpadkům a maximálně usnadnit budoucí rozšiřování.

Krajský radní pro oblast majetku a ICT Josef Řihák (ČSSD) chválí tým točící se kolem počítačů za to, že se ve spolupráci s externími dodavateli podařilo postavit velmi moderní soustavu pro práci s daty, vyhovující současným i předpokládaným budoucím potřebám a očekávanému rozšiřování, jejíž podobu lze směle označit jako příklad hodný následování i v ostatních krajích a dalších institucích veřejné správy. „

Ve chvíli, kdy provozovaným systémům končila podpora výrobce a tím i udržitelnost provozu, bylo rozhodnuto o koncepční – a dá se říci, že i generační – změně technologií,“ vysvětlil Řihák, že místo postupné obnovy zařízení, což bývá běžnější postup, došlo na zásadní kroky.

Vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Středočeského kraje Daniel Rokos upřesnil, že jde o zcela novou technologickou koncepci založenou na hyperkonvergované ICT infrastruktuře.