Služba je určena pro případy karantény či izolace, nařízené krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem formou e-neschopenky či speciálního potvrzení. Další podmínkou je, že lidé musí mít trvalý pobyt na území kraje nebo příslušného senátního obvodu – a zároveň pobývají ve středních Čechách.

Přenosnou schránku si lze objednat na telefonních číslech 257 280 397, 257 280 862, 257 280 680 nebo 257 280 918. Voliči tam mohou volat v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 16 hodin. Výjimkami jsou čtvrtky 1. a v případě druhého kola senátních voleb i 8. října, kdy lze volat až do 20 hodin.

Ilustrační foto
Sázkové kanceláře hnutí ANO ve středních Čechách nevěří

„Hlasování do přenosné schránky bude probíhat v pátek 2. října od 7 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 7 do 14 hodin. Před příjezdem bude volič telefonicky vyrozuměn o přibližném času příjezdu, aby se mohl připravit,“ uvedla Frintová.

Zapisovatel ověří kromě totožnosti voliče z platného občanského průkazu i skutečnost, zda je v karanténě či izolaci. „Lze akceptovat i potvrzení zobrazené na displeji telefonu, nebo SMS od krajské hygienické stanice. Po ztotožnění a ověření karantény/izolace z důvodu covid-19 zapisovatel voliči vydá úřední obálku, případně hlasovací lístky pro volby, v nichž je oprávněn hlasovat,“ dodala mluvčí.

Z předvolební debaty pozvaných kandidátů na středočeského hejtmana v Kutné Hoře.
Na prioritní dopravní investici se politici na předvolební debatě neshodli