Zhruba půlkilometrový průtah Lysou – přesně jde o úsek v délce 563 m – je společnou investicí kraje a města (to bude současně budovat a také zaplatí kanalizaci a vodovod). Podle slov středočeského radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO) se vedle celkové opravy silnice včetně úprav autobusových zastávek a doplnění přechodů pro chodce chystá i nové řešení křižovatek s místními komunikacemi. Celkové náklady na akci, která by měla být dokončena v roce 2022, jsou vyčísleny na 98,2 milionu korun. Kraj počítá s tím, že 85 procent nákladů získá z peněz od Evropské unie a pět procent ze státního rozpočtu; uhradit tak bude muset pouze desetinu.

Stejný model financování s uplatněním evropských prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a peněz ze státního rozpočtu by se měl uplatnit také v případě rekonstrukce mostu nad železniční tratí v Novém Strašecí. V tomto případě, kdy se počítá se zahájením prací ještě letos a s dokončením v roce 2020, jsou předpokládané náklady vyčísleny na 102,7 milionu korun s DPH. „Součástí stavby je také rekonstrukce vozovky silnice druhé třídy číslo 237 v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/2374 u obce Ruda,“ připomněl v pondělí radní Petrtýl.