Během příštího roku mají být takto přizpůsobeny plochy v Nouzově u Dymokur na Nymbursku u silnice I/32, v Neveklově na Benešovsku, který je významnou křižovatkou silnic II. třídy, v Trhovém Štěpánově na Benešovsku, který je další významnou křižovatkou silnic II. třídy, a u exitu 49 z dálnice D1 v Psářích opět na Benešovsku, kde se sjíždí na silnici II/125. V případě potřeby může policejní hlídka navést na místo kontrol i vozidla z dalších silnic v okolí.

Nízkorychlostním vážením se rozumí jakékoli kontrolní vážení vozidel nebo jejich souprav, které není vysokorychlostní. Pozor; tohle není pokus o vtip, ale definice daná paragrafem 38a zákona o pozemních komunikacích. Vysokorychlostní váhy představují zařízení zabudované do vozovky, kde při zjišťování hmotnosti a zatížení náprav nedochází k odklonění vozidla z provozu.

Vše ostatní je vážením nízkorychlostním. Jinými slovy: kraj se chystá vybudovat vhodná msta, kde policisté nebo celníci budou moci bez problému rozbalit své mobilní váhy. Tahle činnost je totiž hodně náročná na plochu: nejen kvůli vlastním vahám a potřebnému nájezdu na ně, ale také proto, že je třeba mít kam dočasně odstavit případně odhalená přetížená vozidla. Policisté a celníci navíc mohou tyto plochy využívat nejen k vážení, ale i k dalším kontrolám.

„Přetížené nákladní automobily nadměrně ničí středočeské silnice,“ vysvětlila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), co stojí za přípravou míst uzpůsobených pro vážení. „Chceme zintenzivnit kontroly, protože bezohlednost přepravců přináší kraji náklady navíc. Ročně vynaložíme na opravy silnic miliardy korun – a nechceme, aby je pak projíždějící těžké kamiony opět ničily,“ vysvětlila.

Sedmnáctimilionové náklady by se tak měly vyplatit. Podle dokumentů předložených radním by celkové náklady na projektovou dokumentaci měly dosáhnout 940 tisíc korun s DPH – a vlastní stavební práce včetně výkonu technického dozoru investora pak u těchto čtyř lokalit mají obnášet 16,18 milionu; opět s DPH.

„Do budoucna bychom chtěli Policii ČR pořídit další automobily, aby mohla měřit i na více místech,“ připomněl radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). Dodávku určenou pro kontroly kamionů, v jejíž výbavě jsou i mobilní váhy, již kraj středočeské policii v minulosti věnoval.

Místa vybraná pro nízkorychlostní vážení

* Nouzov u Dymokur

- Bude se modernizovat odpočívadlo u silnice I/32 ve staničení 17,7 km v lesním úseku u vesnice Nouzov poblíž obce Chotěšice.

- Místo bude nadále sloužit pro odpočinek účastníků silničního provozu – a zároveň nově i pro nízkorychlostní vážení vozidel, kontrolu vozidel přepravujících nebezpečné náklady, kontrolu předpisů hlídkami Celní správy ČR včetně laboratorních kontrol přepravovaných látek a možnosti používání mobilního rentgenu.

- Odpočívadlo bude určeno i k dočasnému odstavení přetížených nákladních vozidel.

- Se zprovozněním modernizovaného odpočívadla se počítá v říjnu příštího roku. Předpokládané náklady by se měly pohybovat kolem pěti milionů korun.

* Město Neveklov, ulice Benešovská

- Bude upravena bývalá deponie, která sloužila pro dočasnou skládku stavebních materiálů a odstavování rozměrných vozidel.

- Vybrané místo se bude využívat pro nízkorychlostní vážení vozidel a další kontroly vozidel Policií ČR a celníky. Upravená plocha také poslouží k dočasnému odstavení přetížených nákladních vozidel.

- Předpoklad zprovoznění modernizovaného areálu je říjen příštího roku. Náklady budou pravděpodobně činit 3,44 miliony korun s DPH

* Město Trhový Štěpánov

- Investiční záměr spočívá v modernizaci bývalé skládky inertního materiálu, kdy oplocený a uzavřený objekt bude sloužit pro nízkorychlostní vážení vozidel a kontrolu vozidel Policií ČR a celníky.

- Areál bude sloužit i k dočasnému odstavení přetížených nákladních vozidel, a proto jej bude nutné vybavit bezpečnostním kamerovým systémem.

- Předpoklad zprovoznění modernizovaného areálu je říjen příštího roku. Náklady činí celkem 4,24 milionu korun s DPH.

* Veselka u obce Psáře – exit 49 na dálnici D1

- Plocha v minulosti sloužila jako zastávka autobusu a zároveň byla využívána účastníky silničního provozu pro odpočinek. Nově bude upravena na vážní a kontrolní místo Policie ČR a celníků.

- Se zprovozněním zmodernizovaného místa se počítá v říjnu příštího roku. Celková předpokládaná cena činí 4,08 milionu korun s DPH.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje