Konkrétně informoval o středeční návštěvě radního pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libora Lesáka (ODS) na mladoboleslavské průmyslovce, která patří mezi pozoruhodné, unikátní a historicky cenné stavby: v roce 2017 se dočkala památkové ochrany.

„V majetku kraje je velké množství opravdových architektonických skvostů. Často jde o dominanty měst,“ zdůraznil Lesák s tím, že právě o mladoboleslavské průmyslovce to platí stoprocentně. Škola, jež se hlásí k tradici začínající již v roce 1867 a k dlouhodobé provázanosti s rozmachem automobilového průmyslu ve městě, sídlí ve své budově od roku 1927. Pozoruhodná funkcionalistická stavba vybudovaná v letech 1923–1926 bývá často označována za jedno z nejvýznamnějších děl architekta Jiřího Krohy, který v Mladé Boleslavi projektoval také Grand hotel Věnec na Staroměstském náměstí, Masarykův dům okresní sociální péče (dnes Centrum 83) či budovu Okresní nemocenské pojišťovny (nyní VZP).

Podobně význačných budov má přitom kraj ve svém vlastnictví celou řadu – přičemž zdaleka nejde jen o muzea sídlící v historických objektech nebo domovy seniorů, které působí na zámcích. „Díky pasportizaci nyní získáme detailní přehled o stavu všech budov – a budeme moci majetek odpovídajícím způsobem udržovat a chránit,“ zdůraznil Lesák k detailnímu mapování veškerých nemovitostí patřících kraji včetně zjištění jejich stavu.

Opatření plynoucí se znalosti stavu

„Zúčastnil se celého procesu prohlídky a zaevidování všech částí školy,“ konstatoval kraj na facebooku k Lesákově návštěvě. Pochvalně na toto sdělení na stejné sociální síti reagoval někdejší hejtman Josef Řihák (ČSSD), který byl v minulém volebním období krajským radním pro oblast majetku a ICT (či dříve radním pro investice a krajské zakázky a předtím předsedou komise krajského zastupitelstva pro majetek). „Pasportizace majetku začala již za bývalé koalice – a je jenom dobře, že pokračujete,“ ocenil počínání nástupců.

Co pasportizace majetku znamená a jak důležitá je pro současnost i budoucnost, vysvětluje nynější radní Lesák: podrobné evidování veškerého krajského majetku, což umožní jeho odpovědnější spravování. „Projekt pasportizace nám umožní zpřehlednit správu nemovitostí a pozemků ve vlastnictví kraje,“ konstatoval.

Konkrétně v případě průmyslové školy v Mladé Boleslavi kraj chystá renovaci, přičemž klíčový má být projekt energetických úspor. Podle Lesákových slov se počítá se zateplením části plochých střech – a také s výměnou zdroje vytápění tak, aby zvolené řešení vyšlo co nejvýhodněji ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie. „Roční úspory dosáhnou téměř 370 tisíc korun,“ vyčíslil radní přínos navrhovaných opatření. Přípravy změn, jež v budovách patřících kraji přinesou snížení nákladů na energie, už také začaly v minulých letech – a nyní v souvislosti s masivním zdražením elektřiny i plynu nabývají na aktuálnosti.

Úspor se má dočkat celá řada škol

O projektovém záměru snížení energetické náročnosti komplexu mladoboleslavské průmyslovky by podle sdělení krajského úřadu měli rozhodovat středočeští zastupitelé na svém příštím zasedání, chystaném na poslední únorové pondělí. 

Plánuje se i jednání o využití peněz z dotací na úspory a snižování energetické náročnosti týkající se dalších škol a učilišť zřizovaných krajem. Konkrétně v případě odborné školy a učiliště v Nymburce, průmyslovky v Mělníku, budovy školy, domova mládeže i tělocvičny integrované technické školy rovněž v Mělníku, dílen kovárny a svařovny i internátu a tělocvičny učiliště Hubálov, objektů učeben i dílen odborné školy a učiliště Kladno-Dubská, gymnázií v Mladé Boleslavi i Kralupech nad Vltavou, potravinářského učiliště v Jílovém u Prahy nebo střední a základní školy v Jesenici; možná i dalších.