Na to, že nové vedení Středočeské centrály cestovního ruchu kraj znovu hledá po necelém roce, upozornila v tiskové zprávě Zuzana Žídková z kanceláře hejtmanky. Důvody osvětluje krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09): ředitelka, která vyhrála minulý konkurs a s odstupem pak nastoupila začátkem prosince, jen krátce nato odstoupila z vážných osobních důvodů. Řízením centrály tak je nyní dočasně pověřena Lucie Kaiserová, která na Krajském úřadu Středočeského kraje vede oddělení cestovního ruchu odboru kultury a památkové péče.

Středočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. „Od roku 2017 plní funkci krajského destinačního managementu. Podílí se na marketingu a tvorbě turistické nabídky ve spolupráci s oblastními destinačními managementy, usiluje o maximální využití turistického potenciálu regionu a na domácím i zahraničním trhu propaguje a prezentuje region. Rovněž plně zajišťuje jeho informační servis,“ shrnula Žídková, co je úkolem centrály: propagovat region tak, aby turisté měli důvod přijet (což je po covidovém období a za současné migrační krize obzvlášť velká výzva) – a spolupracovat na tom i s kolegy v regionech, stejně jako s podnikateli, kteří v této oblasti působí. Významným úkolem je spolupracovat s ostatními kraji; především s hlavním městem Prahou.

Centrála cestovního ruchu se však kromě prezentace regionu na veletrzích cestovního ruchu, vydávání map a brožur, koordinací nabídek dostupných v jednotlivých oblastech či vytváření turistických produktů lákajících různé cílové skupiny věnuje i dalším činnostem. A není to jen provozování středočeského infocentra v Husově ulici v centru Prahy. Má také na starosti provoz krajského sportovně-odpočinkového areálu Vrchbělá na Mladoboleslavsku. Od roku 2019 je součástí centrály také filmová kancelář, jejímž úkolem je pomáhat filmovým produkcím s výběrem vhodných lokací pro natáčení i se zajištěním samotného filmování.

„Oblast působnosti nového vedení centrály je skutečně velmi obsáhlá,“ poznamenal radní Švenda. „Od nového ředitele či ředitelky očekáváme koncepční, kreativní a zároveň efektivní práci s výrazným dopadem na zlepšení povědomí o možnostech pro trávení volného času v našich krásných středních Čechách, plných památek a nádherných přírodních scenérií,“ uvedl.