Pomůže to zejména mladým rodinám, očekává náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Jejich nabídku by ale měly ocenit i další skupiny, pro něž obstarat si bydlení znamená problém. Nejen v Praze, ale s ohledem na její blízkost i v podstatné části středočeského okolí jsou ceny velmi vysoké. Ať už jde o byty, nebo o nájmy. Vybudované obecní byty by podle Michalika měly nabídnout nájemné ve výši, jež bude „přijatelná“.

Konečné rozhodnutí mají přijmout středočeští zastupitelé v pondělí 29. března. Prozatím se počítá s tím, že do začátku by měl kraj na podporu budování obecních bytů vyčlenit 20 milionů korun. Peníze by se neměly rozdělovat formou dotací, ale obce a města by je získaly jako dar; podávat žádosti by mělo být možné od 3. května do 17. prosince.

Karolína Harrachov. Residence ve vizualizaci projektu.
FOTOGALERIE: V Harrachově vznikne luxusní areál. Nahradí prastarý hotel

Vedle budování dostupných bytů, které by radnice nabídly zájemcům bez omezení za nájemné v místě obvyklé, se počítá s podporou pro projekty koncipované přímo jako sociální bydlení určené domácnostem s nízkým příjmem a nevyhovujícím bydlením. Podle informací krajského úřadu by na sociální bydlení měl kraj vyplácet přímo peníze, v případě „běžných“ bytů by se mělo jednat o zvýhodněný úvěr. A počítá se jak s budováním bytových domů a sociálních domů, tak i jejich kombinace s byty obou typů ve smíšených domech.

Přesná pravidla ve znění, jež na sklonku března schválí zastupitelé, má krajský úřad zveřejnit od 9. dubna na úřední desce. Po čtvrtečním jednání radních náměstek Michalik oznámil, že maximální výše požadovaného a poskytovaného daru by měla dosahovat čtyř tisíc korun na metr čtvereční součtu podlahové plochy nově budovaných bytů – a současně musí být splněna podmínka minimální spoluúčasti žadatele na financování projektu ve výši 15 procent celkových nákladů.

Ilustrační foto.
Průměrné mzdě koronavirus neublížil: v kraji vzrostla na 38 820 korun