Samotné rozhodování zastupitelů přitom nemusí být formalitou v podobě rychlého hlasování. Z 518 posuzovaných žádostí radní navrhují podpořit 397 záměrů v celkovém objemu 181 108 548 korun – a z minulosti jsou známy debaty spojené s vysvětlováním, proč na některé konkrétní projekty kraj peníze nepošle.

Někdy při tom dojde nejen na posuzování samotných záměrů, ale také na dohadování o konkrétních oblastech kraje nebo (zvláště v případě větších sídel) i o politickém obsazení dané radnice.

Ilustrační foto.
Kraj chystá revoluci v placení: vlastní středočeský portál

Již předem hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připomíná, že 12 žádostí dohromady za tři a tři čtvrtě milionu nebylo podáno řádně nebo v souladu s dotačními pravidly platnými pro krajský fond obnovy venkova.

Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který má na starosti oblast financí, připomněl další desítky podaných žádostí, jejichž projednání a schvalování bylo odloženo kvůli tomu, že jejich předkladatelé do termínu 8. července nedodali požadované doklady či doplnění. „Jde o 109 žádostí v celkové sumě 52 406 535 korun,“ uvedl. O těchto žádostech by tak zastupitelé neměli rozhodovat na chystaném zasedání na počátku srpna, ale až na následujícím.

Ilustrační foto
Kraj přispěje na projekty, jež umožní žádat o dotace

Z fondu obnovy venkova by podle Kovácsových slov měly být podpořeny například opravy silnic, chodníků, vodovodů, kanalizací, rekonstrukce hřišť a sportovních areálů – a také škol a školek. Zatím z něj dostalo podporu 828 žádostí. Vyplaceno bylo téměř 420 milionů; na korunu přesně dělá součet 419 897 556 Kč.

Nejvyšší dotace navrhované ke schválení

- Stavební úpravy a přístavba šaten ZŠ Lužná (Rakovnicko): 1,907 milionu korun

- Rekonstrukce komunikací ve městě Pyšely (Benešovsko): 1,905 milionu korun

- ZŠ v Nymburce – pavilon A; oprava kanalizace a WC (Nymbursko): 1,838 milionu korun

- Soubor dětských hřišť pro obec Sulice (Praha-východ): 1,792 milionu korun

- Komunikace k MŠ Hýskov (Berounsko): 1,784 milionu korun

- Komunikace Bohutín – chodník, lávka a inženýrské sítě; severozápadní část, II. etapa (Příbramsko): 1,727 milionu korun

- Výstavba a oprava chodníků v Kladně – náměstí Komenského, spodní část (Kladensko): 1,724 milionu korun

- Stavební úpravy místní komunikace městysu Plaňany – ulice Zahradní (Kolínsko): 1,710 milionu korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje