Mimo jiné tam bude přesně určeno, jaké příspěvky mohou vlastníci rodinných domů získat – výše poskytované podpory se totiž liší podle zvoleného zdroje tepla. Těmi mohou být tepelná čerpadla, kotle na biomasu (automatické i s ručním přikládáním) nebo plynové kondenzační kotle. Na jakékoli kotle spalující uhlí se už dotace neposkytují, a to ani na kotle kombinované.

Novinkou proti dřívějším výzvám kotlíkových je možnost získat peníze zálohově – standardně se totiž dotace vyplácejí až po dokončení prací. Zálohové platby jsou podle slov náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO) určeny pro mladé žadatele mezi 18 a 29 lety nebo naopak ve věku 60 let a více, kteří vyhovují ještě dalším kritériím: jejich nemovitost leží v některé z 65 takzvaných prioritních obcí, kde je podle metodiky ministerstva životního prostředí vyšší znečištění ovzduší, nebo jde o vybrané ekonomicky slabé regiony s výrazně nižším průměrným příjmem ve srovnání se zbytkem středních Čech. To se podle Kovácsových slov týká Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou.

Podle návrhu Rudolfa Semanského (STAN) zastupitelé ještě schválili, že se možnost zálohových plateb bude vztahovat také na osoby se zdravotním pojištěním. Tedy na držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P – a to z celého území kraje.

Vyhlášení kotlíkových dotací krajští zastupitelé schválili s jednoznačnou podporou: pro zvedlo ruce 51 hlasujících, proti nebyl nikdo a tři volení zástupci občanů se zdrželi hlasování.

Možnosti získat kotlíkové dotace
* Příspěvky na pořízení moderních zdrojů tepla se poskytují pouze na náhrady zastaralých kotlů na uhlí s ručním přikládáním v domech sloužících k trvalému bydlení; nevztahují se tedy na novostavby ani na objekty využívané k rekreaci
* Výše podpory je proměnlivá podle zvoleného zdroje vytápění, dosahuje od tří čtvrtin do čtyř pětin nákladů:
- tepelné čerpadlo: dotace ve výši 80 procent nákladů; maximálně 120 tisíc korun
- kotel na biomasu automatický: rovněž dotace ve výši 80 procent nákladů; maximálně 120 tisíc korun
- kotel na biomasu s ručním přikládáním: dotace ve výši 80 procent nákladů; maximálně 100 tisíc korun
- plynový kondenzační kotel: dotace ve výši 75 procent nákladů; maximálně 95 tisíc korun
* V případě takzvaných prioritních lokalit (65 obcí a měst, konkrétně vyjmenovaných v rámci vyhlášení podmínek dotace) s horší kvalitou ovzduší se k poskytnuté podpoře ještě připočítává jednotný přídavek ve výši 7,5 tisíce korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje