Šestadvacátý duben je totiž datem, kdy se v rámci rozvolňování koronavirových omezení žáci a studenti středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří smějí vrátit k praktickému vyučování a praktické přípravě.

Ve středních Čechách se to v 77 krajem zřizovaných školách týká 22 660 učňů a studentů. V pátek to připomněl krajský úřad s tím, že nastoupit po vynucené pauze mohou všechny ročníky škol, a to bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině.

Mimořádné opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mimo jiné stanoví, že osobní účast na praktické přípravě nebo vyučování je podmíněna povinným testováním. Což se vztahuje i na praxi ve firmách. Povinnost podrobit se testování platí i pro studenty účastnící se skupinových konzultací.

Ty budou od pondělka povoleny na vyšších odborných školách s tím, že maximálně se jich může zúčastnit šest studentů. Ne však ledajakých: skupinové konzultace jsou otevřeny jen studentům posledních ročníků a z jejich mladších kolegů pouze propadlíkům; přesněji: ohroženým „školním neúspěchem“. Těm, kteří budou získávat praktické dovednosti, se otevírají nejen pracoviště, ale také internáty, kde se mohou ubytovat.