„Dala jsem radnímu pro finance Gabrielovi Kovácsovi za úkol připravit akce na zmírnění negativních dopadů této krize na obyvatele a firmy Středočeského kraje a navrhnout ekonomická opatření na úrovni krajského rozpočtu a opatření, která budeme řešit s vládou,“ konstatovala hejtmanka. Dá se očekávat, že o možnost podílet se na plánování chystaných kroků se budou zajímat i zástupci středočeské opozice.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Obecně se za jedno z opatření ke zmírnění ekonomických dopadů považují investice jednotlivých krajů. K tomu se Středočeši hlásí – a chystají se s vládou jednat o penězích. Cílem je využít příležitost k navýšení investic do infrastruktury kraje i obcí – a také posílit finanční podporu obcí.

Za kraj je hejtmanka přesvědčena, že připraven je „skvěle“, jestliže má nachystaný rozsáhlý zásobník projektů, jejichž uskutečnění je závislé jen na získání peněz.

„V dopravě jsou hotové projekty k realizaci za devět miliard korun. Dále jsou to projekty ve zdravotnictví za 224 milionů, v sociálních službách za 70 milionů, v kultuře a památkové péči za více než 310 milionů a ve školství 439 milionů korun,“ nabídla hejtmanka pohled do zmiňovaného zásobníku. S tím, že velkou příležitost vidí také v životním prostředí – a zaměřuje se zvláště na oblast vodních zdrojů.

Pětimiliardová injekce z úvěru

Krajské investice by dále mělo podpořit pět miliard z dlouhodobého investičního úvěru, o jehož přijetí kraj jedná – a již spěje do finále. Tyto peníze by měly především masivně podpořit opravy a budování silnic, ale i investice do nemocnic – stejně jako projekty v sociální oblasti i sportu. Záměry jsou to dlouhodobé, na nichž se nic neměnní ani v reakci na nynější koronavirovou krizi. Také v jejich případě se opozice hlásí: nejenom o slovo, ale především o podrobnější a konkrétnější informace, jak ukázala obsáhlá debata na posledním jednání krajského zastupitelstva na sklonku ledna.

Stejně jako na tehdejším zasedání zastupitelů, i nyní náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) připomíná, že s prvním využíváním peněz z tohoto investičního úvěru se počítá už v letošním roce. „Investice podpoří hospodářský růst a vytvoří pracovní místa. Středočeský kraj získá potřebnou infrastrukturu, a to s ohledem na hospodářský pokles za rozumnou cenu,“ shrnul Kovács svůj pohled. Poznamenal, že bez ohledu na nynější koronavirovou krizi se vedení kraje na očekávaný hospodářský pokles připravuje už od loňska.

Pomoci mají inovace i platební morálka

V souvislosti s nynějšími opatřeními souvisejícími s šířením koronaviru, jež přinášejí také ekonomické dopady, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová ve čtvrtek oznámila, že se obrátila na velké středočeské firmy, aby v této těžké době nezadržovaly platby živnostníkům a malým firmám – pro něž bude druhotná platební neschopnost likvidační. Dostalo se jí ujištění, že k ničemu takovému nedochází: své závazky firmy platí v normálním režimu.

Jako mimořádně významná se nyní jeví úloha Středočeského inovačního centra, což je spolek, jehož spoluzakladatelem je i kraj. Inovační centrum, jehož posláním je nejen podporovat podnikatelské aktivity v regionu a ke konkrétním příjemcům směrovat pomoc poskytovanou krajem, ale také má zmapovány možnosti i technologie výzkumných center i firem v kraji, nyní připravuje celou řadu projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery.

Zvlášť v nynější době nabývá na významu inovačním centrem připravená databáze subjektů, které se zabývají například biomedicínou, nanotechnologiemi nebo 3D tiskem; tyto poznatky lze využít ve prospěch firem, měst i obcí v regionu.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník