Končící radní přesto mají jasno v tom, jak by to v následujících čtyřech letech mělo v kraji fungovat – a doporučují novým zastupitelům přijmout jimi navrhovaná pravidla pro rozdělování dotací z krajského fondu obnovy venkova v rámci podpory rozvoje obcí do 2000 obyvatel v letech 2021 až 2024. Zastupitelstvu navrhují, aby na obnovu venkova bylo v tomto období připraveno 575 milionů korun. V minulém období, v letech 2017 až 2020, se jednalo o celkovou částku 455,4 milionu korun.

Návrhy končících radních jsou detailní – včetně doporučení, že by do tohoto fondu měly být od roku 2023 převedeny peníze z jiných krajských fondů – z Fondu návratných finančních zdrojů (učeného na půjčky obcím pro takzvané předfinancování projektů, na něž peníze v rámci dotací dostanou později, avšak platit faktury je třeba hned) a z Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a Národního investičního plánu (v tomto případě jde o dotace určené na přípravu podkladů, na jejichž základě bude možno podat žádost o dotaci na vlastní uskutečnění zamýšleného záměru). Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) má představu, že obce by mohly své žádosti podávat již od 1. dubna. Koncovým termínem by pak mohl být 28. červen.

Náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO) připomněl, že fond obnovy venkova patřil k těm středočeským dotačním programům, s nimiž byli žadatelé nejvíce spokojeni – alespoň podle analýzy, kterou si vedení kraje nechalo udělat. „Zpracovali jsme připomínky a navrhujeme do něho pro příští období zahrnout i finanční prostředky z fondů, které brzy skončí,“ vysvětlil Kovács, jak se zrodil záměr převést peníze i z jiných dotačních programů kraje. Připomněl rovněž, že navrhovaná pravidla pro období let 2021 až 2024 počítají se zvýhodněním obcí v takzvaně podporovaných částech území kraje. „To je navrhováno jako kompenzace podpory obcí v oblasti regionálního školství, která bude čerpána převážně obcemi ležícími na území vnitřního prstence kraje. A do hospodářsky a sociálně ohrožených částí kraje by mělo jít 70 milionů korun navíc,“ uvedl Kovács.

Dalšího zvýhodnění by se měly dočkat nejmenší obce, kdy by ještě podpora měla být rozdílně odstupňována pro sídla do 99 obyvatel a pak od 100 do 500 hlav.

Návrh odcházejících radních na čerpání z fondu obnovy venkova:
- Rok 2021: 80 milionů korun
- Rok 2022: 110 milionů korun
- Rok 2023: 130 milionů korun
- Rok 2024: 255 milionů korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje