Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce o šest měsíců – na to však krajští radní kývli jen zpola: musí stačit prodloužení termínu do 31. března.

Čekat až do 30. června, jak zněl původní požadavek? Neakceptovatelné, uvedla v úterý hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Na jaře musí být objekt domova mládeže hotov tak, aby zde mohla škola zahájit běžný provoz. Není možné, aby studenti a jejich rodiče žili dále v nejistotě, kdy budou stavební práce dokončeny a kdy se každodenní školní život opět vrátí do svých kolejí,“ osvětlila pozadí verdiktu radních.

Termínový skluz se táhne už začátku července; od samého počátku rekonstrukce internátu, připomněl krajský radní pro oblast investic Josef Řihák (ČSSD). Sdružení firem zajišťujících stavbu podle jeho slov nejenom dostávalo opakovaná upozornění na rozpor mezi harmonogramem prací a skutečným stavem na staveništi – dokonce došlo na vytýkací dopis odboru krajského investora. Pokud se však mohlo zdát, že se blýská na lepší časy, vše zmařilo řádění orkánu Herwart na sklonku října; ten opláštění budovy pocuchal.

Celkové náklady na proměnu všech budov byly vyčísleny na 28,1 milionu korun bez DPH. A když se práce protahují, hejtmanství připlatit neplánuje. Naopak. Usnesení radních hovoří o „vymáhání veškerých škod, které byly způsobeny neodbornou činností – včetně nákladů na nestandardní provoz školy“.

Změna kolínského internátu ve staveniště si totiž vyžádala náhradní opatření. Tři desítky žáků jsou nyní ubytovány v domově mládeže v Kutné Hoře – a z tamější Kvapilovy ulice musí do Kolína za výukou dojíždět. Nemá to tak ale zůstat až do března. Chystá se stěhování, protože kraj míní zajistit ubytování přímo v Kolíně. Dočasně tam zprovozní bývalý domov mládeže zdravotnické školy Na Petříně. Přijde to zhruba na 350 tisíc korun: je třeba zajistit nejenom malování, ale i revize elektroinstalace a její opravy. Peníze pak bude kraj chtít po stavebním sdružení.

Se zamýšleným hejbáním škatulat bude jistě spojena řada emocí, debat či přinejmenším otázek. Jedna z nich se přímo nabízí: nešlo to takto zařídit rovnou?