Hodně politiků je zajedno i v tom, že v souvislosti s děním kolem této lokality nemohou přijít na jméno týmu, který stál v čele kraje za hejtmanství Davida Ratha (tehdy ČSSD). Právě ten v roce 2010 jednal se sdružením, jež na místě bývalého vojenského letiště Boží Dar chtělo vybudovat sluneční elektrárnu s fotovoltaickými panely. Z partnerů nakonec zůstala jen společnost Mladá RP, s níž kraj podepsal smlouvu. S tím, že za dlouhodobé užívání firma zaplatí 25 milionů korun – a zbytek si „odpracuje“: zajistí demolice zdevastovaných a dále nevyužitelných paneláků a nepotřebných hangárů po sovětské armádě. Bourání začalo, ale pak se práce zastavily – a věci dospěly až k tomu, že v minulém volebním období, v roce 2016, kraj smlouvu vypověděl.

Rozjela se pak celá série soudních jednání – přičemž z pohledu představitelů kraje se situace rýsovala celkem bledě: vypadalo to, že možnost nakládat s tímto územím zůstane na dlouhou dobu zablokována, bez příležitosti hledat jiné nájemce nebo provést zamýšlené úpravy pozemků, a navíc právnické stanovisko k naději u soudu uspět moc šancí kraji nedávalo.

Při složitých vyjednáváních se zástupci bývalého nájemce, jež za kraj vedl radní Robert Bezděk (ANO) se loni podařilo dospět k dohodě o ukončení všech soudních sporů. Nyní je na řadě další krok: finanční vyrovnání. Kraj má vrátit peníze za nevyužitou dobu nájmu, tedy takzvané neodbydlené nájemné, a vyplatit náhradu za provedené demolice (jež se v řeči právníků nazývá bezdůvodným obohacením).

Mnohem snáz se to řekne, než dojedná. Hodnotu prací má vyčíslit znalec (kterého už kraj našel, když se do výběrového řízení přihlásili dva zájemci, ale jeden nepředložil požadované reference potvrzující zkušenosti s podobnou prací), načež se ještě od náhrady bude odpočítávat zohlednění doby odbydleného nájmu. A třeba také půl milionu korun na odstranění nelegální skládky pneumatik. Bezděk navíc připomněl, že část peněz chce kraj zadržet – a vyplacení vázat na odklizení suti bývalým nájemcem. Její odstranění je přitom velmi aktuální, aby mohly začít práce na dekontaminaci zajišťované ministerstvem životního prostředí.

Část zastupitelů váhala

Že má kraj se společností Mladá RP podepsat v duchu těchto zásad smlouvu o smlouvě budoucí, schválili středočeští zastupitelé po delší debatě – a jen docela těsnou většinou. „Pro“ jich zvedlo ruce 34, 17 se hlasování zdrželo – a dva byli vysloveně proti. Výhrady má třeba Michael Pánek (ODS): „Proč by měl kraj platit 160 milionů někomu, komu se nepovedl podnikatelský záměr?“ Zpochybnil i vybraného zpracovatele posudku, přičemž poukázal na fakt, že cena zakázky je 925 tisíc a odhadce není plátcem DPH. S argumentem, že od obratu milion korun by se plátcem daně z přidané hodnoty stal automaticky, vyvozuje, že jde o jeho první a jedinou zakázku za rok.

Pánkovi se ostatně nelíbí ani to, že by kraj měl platit za provedené práce firmě, jež podle informací v médiích dluží svému subdodavateli. K tomu radní Bezděk připomněl, že jde o interní záležitost společnosti Mladá RP, jejíž řešení kraji nepřísluší. Nicméně – tak docela to platit nemusí. „Kdo bude mít pravomocnou pohledávku vůči společnosti Mladá RP, může uplatnit své nároky vůči Středočeskému kraji,“ připomněl Bezděk.

Proměny bývalého vojenského prostoru
* Nynější podoba okolí Milovic:
- Testovací středisko vyvíjených autonomních technologií pro automobily budoucnosti společnosti Valeo Automotive, která plánuje rozšíření
- Rezervace velkých kopytníků: divokých koní, zubrů a praturů
- Krátkodobé pronájmy (pořádání hudebních festivalů Votvírák a Let It Roll, dočasné parkování aut vyrobených v Mladé Boleslavi)

*Budoucí vize okolí Milovic:
- Hledání dalších nájemců „typu Valeo“, kteří se věnují moderním technologiím; zřejmě i ve spolupráci s univerzitami či akademickými pracovišti (jejichž poznatky z výzkumu by se zde měly uplatňovat v praxi) a s chystaným rozvojem aktivit Středočeského inovačního centra; do budoucna by mohl vzniknout celý technologický park
- Další rozvoj rezervace velkých kopytníků, o němž se ještě má jednat, s možností vytvoření navazující vzdělávací a rekreačně-odpočinkové zóny
- Akce typu pořádání hudebních festivalů by se zřejmě mohly stát předmětem debat o jejich další existenci v této oblasti – spíše však o posunu místa konání

Zdroj: jednání Zastupitelstva Středočeského kraje