Jde o součást procesu takzvané kategorizace organizací působících v oblasti turismu, dlouhodobě připravovaného a zaštiťovaného ministerstvem pro místní rozvoj. Posláním je zlepšit v tomto oboru marketingové aktivity a posílit jejich dopad. Příslušná organizace, pokud se chce ucházet o dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, musí naplňovat řadu stanovených kritérií – a aby neusnula na vavřínech, certifikát platí pouze rok. Pak si jej musí obnovit: prokázat, že určená kritéria plní (a tedy pracuje tak, jak se očekává).

Právě otevření cesty k dotačnímu programu ministerstva pro destinační managementy z regionů se v oboru často označuje za hlavní přínos kategorizace, jíž procházejí i další obdobné organizace. Ředitelka krajské turistické centrály Zuzana Vojtová nicméně zdůraznila, že cílem je především zlepšit propagaci regionu a jeho turistických cílů, a to díky účinné spolupráci všech, kteří mají obdobné cíle. „Jde o vytváření fungující sítě partnerů z komerční a veřejné sféry v rámci turistické destinace, jejich vzájemnou komunikaci, koordinaci aktivit a efektivní spolupráci,“ připomněla, co se má nyní lépe dařit: táhnout za jeden provaz, a to stejným směrem.