Dopoledne toto informaci potvrdil na svém webu také krajský úřad. Uvádí, že rozhodnutím, které nabylo právní moci 26. září, bylo řízení o přestupku zastaveno, jelikož spáchání skutku, o němž bylo řízení vedeno, nebylo Babišovi prokázáno. „Spisový materiál vedený v této věci bude během dnešního dne vrácen Městskému úřadu Černošice,“ konstatuje toto pondělní vyjádření s upozorněním, že k vydanému rozhodnutí se krajský úřad nebude více vyjadřovat.

Uvádí pouze, že „předmětem vedeného řízení o přestupku nebylo rozhodování o tom, zda Ing. A. Babiš je „ve střetu zájmů“ dle § 3 odst. 3 zákona o střetu zájmů“. Zájemce o obsah pravomocného rozhodnutí i další stanoviska k této věci (v nichž figurují i jména konkrétních úředníků, kteří se věcí zabývali) odkazuje na dokumenty zveřejněné na www.kr-stredocesky.cz/web/101839/11. Samotné rozhodnutí o zastavení řízení tam osvětluje 15 stran textu.

Kauza podezření ze střetu zájmů vzešla z podání organizace Transparency International ČR. Týkala se posuzování, zda Babiš coby politik nadále ovládá média tvořící součást holdingu Agrofert – podnikatelského impéria, které Babiš vybudoval a v roce 2017 vložil do svěřenských fondů řízených lidmi z jeho okolí. Podle jeho vyjádření tím v plném rozsahu splnil vše, co od něj požaduje zákon o střetu zájmů.

Věcí se ve správním řízení opakovaně zabývali úředníci Městského úřadu v Černošicích (jimž záležitost přísluší jakožto obci s rozšířenou působností podle Babišova bydliště v Průhonicích na Praze-západ) i krajského úřadu v roli odvolacího orgánu. V Černošicích Babiše v lednu uznali vinným ze spáchání přestupku a vyměřili mu finanční sankci ve výši 200 tisíc korun, avšak toto rozhodnutí následně krajský úřad zrušil a vrátil do Černošic k novému projednání; s konkrétními výtkami a výzvou k nápravě předchozích chyb. Následně černošický úřad prakticky potvrdil své předchozí rozhodnutí – a i krajský úřad zřejmě setrval na svém předchozím stanovisku, že tamější městský úřad pochybil.

Naznačuje to alespoň vyjádření právníka Knotka, podle něhož černošičtí úředníci pouze mírně pozměnili předchozí odůvodnění, avšak pokyny krajského úřadu vzešlé na jaře z prvního posuzování odvolání nerespektoval. To, že by Babiš ovládal mediální společnosti, přitom podle něj prokázáno nebylo; jinými slovy: ke spáchání přestupku nedošlo. Samotný černošický úřad své poslední rozhodnutí z 2. srpna veřejně nekomentoval – z odvolání podaného Babišem nicméně vyplynulo, že opět vyznělo v premiérův neprospěch. Věc tak putovala znovu „na kraj“.

Až nyní krajský úřad zveřejnil i toto rozhodnutí, napadené v pořadí druhým odvoláním. V tomto případě se jedná dokonce o 23 stran textu, kde se hovoří o vině, opět o pokutě 200 tisíc korun a o povinnosti nahradit náklady řízení vyčíslené paušální částkou 1000 Kč.

Protivníci hnutí ANO, v jehož čele Babiš stojí, v minulosti poukazovali na to, že ve středních Čechách stejně jako v celé republice vládne právě ANO, a tak je důvod k obavám, že rozhodnutí kraje nebude nezávislé. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová i ředitel krajského úřadu Jiří Holub nicméně opakovaně možnost jakéhokoli ovlivňování odmítli.

Zdůrazňovali, že tato věc se řeší v rámci výkonu přenesené působnosti státní správy, do kterého samospráva (čili volení politici) nemá co mluvit – přičemž Holub zdůrazňoval, že výsledné rozhodnutí nemůže ovlivnit ani on coby ředitel úřadu.
S argumentem, že se jim nelíbí organizační změny v podobě sloučení dvou oborů krajského úřadu, protivníci mimo jiné neúspěšně požadovali, aby odvolání Babišových právníků neřešil krajský úřad podle územní příslušnosti, ale věc byla předána pražskému magistrátu.

I nyní lze zřejmě očekávat ohlasy ze strany politických odpůrců Babiše hovořící o tom, že jiný výsledek se vzhledem k působení místopředsedkyně ANO Jermanové na hejtmanství ani nedal očekávat. A případně následné reakce z hejtmanství, že úvahy o možných zásazích do nezávislého rozhodování úředníků jsou nejen nemístné, ale především zcela nesmyslné.

Tisková zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje z 30. září
Informace oprávněné úřední osoby o přestupkovém řízení vedeném dle zákona o střetu zájmů, v němž měl postavení obviněného premiér Ing. A. Babiš

Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 26. 9. 2019 rozhodnutí č.j.: 117665/2019/KUSK, o odvolání Ing. A. Babiše proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice ze dne 1. 8. 2019, č.j.: MUCE 25049/2019/OP/Vys.

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, které nabylo dne 26. 9. 2019 právní moci, bylo řízení o přestupku zastaveno, jelikož spáchání skutku, o němž bylo řízení vedeno, nebylo obviněnému Ing. A. Babišovi prokázáno. Spisový materiál vedený v této věci bude během dnešního dne vrácen Městskému úřadu Černošice.

Předmětem vedeného řízení o přestupku nebylo rozhodování o tom, zda Ing. A. Babiš je „ve střetu zájmů“ dle § 3 odst. 3 zákona o střetu zájmů, na což bylo Krajským úřadem Středočeského kraje upozorněno již v předchozím rozhodnutí o odvolání vydaném v přestupkové věci dne 21. 3. 2019 a zveřejněném dne 12. 7. 2019 na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje v rámci poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

S obsahem pravomocného rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, a též i s rozhodnutím Městského úřadu Černošice vydaným v této věci, je možno se seznámit na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje (v sekci „Dokumenty ke stažení“): https://www.kr-stredocesky.cz/web/101839/11
Krajský úřad Středočeského kraje se k vydanému rozhodnutí nebude více vyjadřovat.

V Praze dne 30. září 2019