Vedle dotazů moderátora a šéfredaktora středočeských Deníků Martina Rumlera čekala na všechny lídry kandidátek důležitá úloha: zodpovědět jednoduše ano, nebo ne na třicet otázek, které se vážou k jejich kraji.

Kandidátů se tak zeptal například na to, zda jsou pro za vedení přímé volby hejtmana; může podle nich být hejtman zároveň poslancem či senátorem; zda podpoří návrh na povinný odběr potravin pro školy, nemocnice či domovy důchodců od lokálních zemědělců a potravinářů; a například také na to, zda by měl kraj do budoucna souhlasit s převodem menších městských nemocnic pod svá zdravotnická zařízení.

close Odpovědi kandidátů na středočeského hejtmana v předvolební debatě v Kutné Hoře. info Zdroj: DENÍK zoom_in