Akce nazvaná Future City Made by IoT, jež se v prostorách CIIRC uskuteční 17. a 18. dubna, představí možné způsoby fungování měst v příštích 30 až 50 letech. A možná ještě o pár pátků dále. Cílem je rozvíjet diskuse o tom, jak se obyvatelům měst i jejich návštěvníkům bude žít v blízké i ve vzdálenější budoucnosti – a také jakým způsobem připravovat společnost na epochu velkých změn. Jak těch očekávaných, tak i neočekávaných.

Zváni jsou odborníci, členové vlády i zástupci městských samospráv. Také radnice si totiž budou muset ujasnit, co chtějí pro své občany (a vlastně i od nich). Často to navíc bude vyžadovat notnou dávku představivosti při zvažování rozvojových strategií. Vývoj pádí vpřed neuvěřitelným tempem. Vždyť kdo by si ještě třeba v roce 2000 – vlastně to není moc dávno, viďte? – pomyslel, že dnes nebudeme nosit po kapsách mobilní telefony, ale zařízení, která svými možnostmi i výkonem předčí tehdejší běžné počítače!

Co všechno bude třeba do měst zabudovat kvůli rozvoji nových komunikačních technologií? Jak propojit různé stupně a úrovně inteligence systémů nám dnes sotva pochopitelných, které si budou muset rozumět mezi sebou, ale i komunikovat s okolím, jako jsou třeba budovy? Co se s tím vším stane, pokud vypadnou dodávky energie? Jaké otázky technického, etického i právního charakteru je třeba mít vyřešeny před rozšířením technologií autonomní dopravy? A nakolik může rozhodování automatizovaných systémů omezovat vůli jednotlivých lidských bytostí, které by – možná – mohly být očipovány podobně jako dne psi? Co pak s lidmi, kteří na tyhle poměry nebudou chtít přistoupit a obětovat zbytky soukromí? Kde vůbec je hranice rozšiřování pokroku, aby člověk zůstal člověkem, nestal se z něj mravenec hemžící se v matrixu, znal pocit štěstí a měl představu, co zde zanechá svým potomkům? I takové mohou být otázky, na něž se budou snažit najít odpovědi čeští i zahraniční vědci a vizionáři společně zástupci komerčního sektoru.

Nebo alespoň náznaky odpovědí.

Vybraná témata konference:
- Nové způsoby řízení a správy měst a komunikace s jejich uživateli
- Město a region pro tři generace a společný život v něm – včetně míry závislosti na „smart“ technologiích a možnosti svobodné volby života „off-the-grid“ (což vlastně znamená odmítání civilizace)
- Typ datové platformy a závislosti na jediném systému pro města a regiony. Jak by měla vypadat dokumentace města a regionu budoucnosti a její navázanost na řídicí procesy?
- Nutnost zvýšení odolnosti městských systémů proti všem typům možných nebezpečí (od kybernetické kriminality přes nové formy útoků teroristů až po přírodní katastrofy)
- Budoucnost alternativních zdrojů energie a způsoby jejího ukládání
- Nové formy dopravy a reálné možnosti hromadného nasazení autonomních vozidel do běžného provozu
- Zvýšení znalosti a větší dosažitelnosti vzdělání a rekvalifikace na nové technologie, využití digitálních technologií ke sblížení měst a venkova a s tím související přemisťování pracovních příležitostí za pracovními silami

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje