Ve středních Čechách se uskuteční v pátek i v sobotu v Brandýse nad Labem na Praze-východ – a v sobotu ještě v Poděbradech v nymburském okrese.

V Brandýse zve Povodí Labe k prohlídce vodního díla, kam lze přijít vstupem z Nábřežní ulice. Návštěvníci vyslechnou výklad na několika stanovištích. Otevřeno bude od rána či dopoledne do 15. hodiny – přičemž v pátek se začíná od osmé a v sobotu o hodinu později. Jak v pátek, tak v sobotu shodně mezi devátou hodinou a třetí odpolední bude v Brandýse také možné absolvovat plavby inspekční lodí Albia.

Poděbradské vodní dílo si bude možné prohlédnout v sobotu mezi 10. a 15. hodinou; poslední prohlídka začíná ve 14.00. Zájemci mohou přijít každou celou hodinu k hlavní bráně ve směru od města. Povodí Labe upozorňuje, že návštěvníci mladší 18 let mají vstup na vodní díla povolen pouze v doprovodu dospělých, kteří za ně odpovídají.

Světový den vody se od jeho vyhlášení Organizací spojených národů připomíná už po třicáté, upozornil v úterý mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. S tím, že letošním hlavním tématem jsou podzemní vody a jejich sice poněkud opomíjený, nicméně klíčový význam pro život na Zemi. A s poznámkou, že úkolem vodního hospodářství pro následujících roky je zajistit dostatečné a kvalitní zdroje vody pro zásobování obyvatel, pro energetiku, průmysl i zemědělství. Mimo jiné to podle něj znamená zajistit propojování vodárenských i vodohospodářských soustav, realizovat opatření podporující zadržování vody v krajině, sledovat možnosti potřebných akumulací povrchových vod, a to se zohledněním vývoje klimatických scénářů. Tedy kroky, které se dlouhodobě připravují ve Středočeském kraji.

Předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petr Kubala, který je i generálním ředitelem povodí Vltavy, zdůraznil, že nejvyšším veřejným zájmem pro Českou republiku na úseku vodního hospodářství je zajistit dostatečné zdroje vody, a to včetně opatření podporující zadržování vody v krajině. Ve vazbě na zkušenosti z minulých „suchých“ let a předpovědi klimatických scénářů, zcela aktuálně i se zohledněním bezpečnostních hledisek, je prý propojování vodárenských i vodohospodářských soustav jedním z nejvýznamnějších úkolů. „Pro lidstvo jsou podzemní vody jednoznačně strategickým zdrojem pitné vody, a to zejména pro budoucí generace,“ zdůraznil Kubala.