Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) upřesnil, že Program II, který nahrazuje dříve vyhlášený Program 2020, je navázán na výzvu ministerstva financí Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Ta měla být vyhlášena v lednu, ale posunulo se to na březen. S tím se pak pojí změny v krajském programu. Ten podle Kovácsových slov pomůže snížit finanční zatížení měst a obcí, které se pustí do projektů týkajících se škol.

Žádosti mohou podávat v červnu

„Oblastí podpory je poskytnutí dotací na projekty realizované pro rozvoj a obnovu základních a mateřských škol formou zvýšení podílu spolufinancování projektů,“ vysvětlil náměstek hejtmanky, jehož kompetencí je oblast financí. Vedle projektů podpořených ministerstvem financí kraj „přidá“ i na ty, jež získaly podporu od ministerstva školství.

Připraveno v infrastrukturním fondu má kraj 90 milionů korun. O podíl z těchto peněz se obce a města, jež jsou úspěšnými žadateli o ministerskou dotaci, budou moci hlásit červnovým podáním žádosti; konkrétně v termínu od 8. do 30. června. Přesná pravidla Programu II kraj zveřejní kraj na úřední desce o měsíc dřív: 6. května.

Žádat se bude nejprve v elektronické podobě prostřednictvím aplikace na internetové adrese dotace.kr-stredocesky.cz – a následně bude třeba vytisknout formulář vygenerovaný touto aplikací, doplnit povinnými přílohami a všechny papíry ještě doručit do podatelny krajského úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově. Takový postup není u žádostí o dotace neobvyklý.