Důvod je stejný: opozice je přesvědčena, že v současné podobě, kdy nemá předsedu, výbor nemůže fungovat. Naopak předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman míní, že nic nebrání tomu, aby až do podzimních krajských voleb činnost řídili místopředsedové: je přece sepsán a schválen plán práce, a dokonce už jsou stanoveny i termíny jednání, předem určené až do 16. června.

Jeden z místopředsedů, Martin Smetana z ODS, skutečně vedl únorové jednání výboru. Nyní se však ODS připojuje k argumentům STAN: bez předsedy to nejde, jestliže jednací řád jasně stanoví, že jednání výboru svolává a program jednání určuje jeho předseda. O nikom jiném nehovoří. Předseda pouze může někoho pověřit, aby v jeho nepřítomnosti jednání vedl.

Jádro sporu: chybějící předseda

Aktuální spory jsou reakcí na vývoj událostí na zasedání zastupitelů 27. ledna. Tam z vážných zdravotních důvodů rezignoval na předsednickou funkci i na členství dosavadní šéf výboru Ivo Šanc (STAN). Následně byl novým členem jednomyslně zvolen jeho stranický kolega Pavel Fojtík, který byl také jediným kandidátem na předsedu. V tomto případě však dostatečnou podporu nezískal; 24 hlasů opozice nestačilo. Proti se sice nepostavil nikdo, ale zbývajících 32 přítomných zastupitelů se zdrželo hlasování. A zvolen pak nebyl ani nikdo jiný.

Jednání výboru, které se konalo 18. února, následně řídil místopředseda Smetana z ODS. Zástupci STAN se tehdy nedostavili, což šéf klubu ANO Herman kritizoval a hovořil o bojkotu jednání. Podle předsedy klubu STAN Věslava Michalika však jinak postupovat nešlo: není-li obsazena funkce předsedy, jednání nebylo a ani nemohlo být svoláno v souladu s jednacím řádem.

Ivo Šanc
Spor o kontrolní výbor kraje: může fungovat bez předsedy?

Neúčast tedy neznamenala bojkot, ale jen dodržování zákona. S tím Herman nesouhlasí; podle něj bylo jednání řádné a v pořádku. Výklad svých kolegů z řad STAN nicméně podporuje i bývalý předseda Šanc: „Bez předsedy nemůže být jednání kontrolního výboru právoplatně svoláno, nemůže být stanoven jeho program, nemůže být pověřen nikdo jiný řízením jednání.“

Ve středu se připojili i občanští demokraté. Jejich zástupci se nechystají se přinejmenším na jednání, jež se plánuje na 17. března. A zřejmě ani na to další 21. dubna. „Nebudou se podílet na porušování jednacího řádu tím, že by se účastnili jednání výboru, který by nebyl svolán v souladu s jednacím řádem,“ uvedl předseda klubu ODS Tomáš Havlíček.

Za jediné viníky situace označil chování koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM na lednovém jednání zastupitelů. „Záměrně neumožnila volbu předsedy kontrolního výboru, přičemž tento post zvykově vždy náležel nejsilnějšímu opozičnímu klubu.“

Přinese řešení 20. duben?

Východiskem může podle STAN i ODS být pouze nové hlasování na jednání zastupitelů chystaném na 20. dubna, kde by došlo na volbu nového předsedy – a také na jeho skutečné zvolení. Tomu se Herman nebrání, stejně jako nic nenamítá proti tomu, že by to měl být někdo z řad opozice. „Musí ale o tom být vedeno jednání napříč politickým spektrem – což při nominaci minulého kandidáta na předsedu splněno nebylo,“ uvedl šéf klubu ANO.

Opozice nicméně vlastní chybu nepřipouští – a prstem ukazuje právě na politické protivníky z ANO. Havlíček z ODS v té souvislosti hovoří o „snaze paralyzovat výbor v době množících se skandálů vedení kraje, které by měl právě kontrolní výbor prošetřovat“.

Aktuální složení kontrolního výboru středočeského zastupitelstva
- Jiřina Fialová (KSČM), Vraňany – místopředsedkyně (současně členka výboru pro zdravotnictví)
- Martin Smetana (ODS), Kolín – místopředseda
- Tomáš Dvořáček (ANO), Příbram – člen Kontrolního výboru
- Pavel Fojtík (STAN), Nymburk – člen (současně místopředseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch)
- Roman Foršt (STAN), Stochov – člen
- Alena Grospičová (KSČM), Mladá Boleslav – členka
- Jan Jakob (TOP 09), Roztoky – člen
- Jozef Kopačka (ČSSD), Hostivice – člen
- Radim Král (ČSSD), Kladno – člen
- Martin Macháček (STAN), Ondřejov – člen
- Zdeněk Nejdl (ODS), Rakovník – člen
- Jindřich Neumann (ANO), Postřižín – člen
- Josef Pavlíček (ANO), Tři Dvory – člen
- Jaroslav Pošta (STAN), Tuchlovice – člen
- Martina Semelková (ANO), Mělník – členka

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová otevřela 4. března 2020 mobilní kancelář v Mladé Boleslavi.
Novým tématem výjezdů hejtmanky se stal participativní rozpočet