Jejím z jejích cílů bylo ukázat, že lesy pro budoucnost se nemohou podobat současným porostům s převahou smrků, málo odolných vůči suchu i řádění kůrovce. Připomínat mají spíš lesy minulosti: smíšené s vysokým podílem listnáčů.

„Je třeba připravit se na to, že lesy, které dnes sázíme, budou za třicet, padesát let hodně jiné než ty, na jaké jsme byli zvyklí v minulosti, a které dnes napříč republikou hynou,“ připomněl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Nyní je podle jeho slov doba, kdy se vlastně vytváří úplně nová podoba krajiny. „Sázíme lesy, které porostou do 22. století,“ upozornil v té souvislosti, že lesnictví je oborem, kde se výsledky práce neplánují na dny, týdny či měsíce, ba ani na roky – ale na desetiletí.

Ze křtu publikace Podzemní památky středních Čech v dole Anna v Příbrami.
Nová knížka o podzemí je už pátým svazkem středočeské vlastivědy

Připomenout veřejnosti to měla akce Den za obnovu lesa, spojená s obnovou lesních porostů, úklidem ploch po kůrovcové těžbě i stavbou oplocenek, podpořená také účastí známých osobností. Do Vráže vyrazil rovněž náměstek středočeské hejtmanky s kompetencí pro oblasti životního prostředí a zemědělství Miloš Petera. Také on potvrzuje, že změny jsou nezbytné. „Lesy jsou v současné době na našem území ohrožené jako nikdy v minulosti,“ zdůraznil s tím, že k řešení přispěje především výsadba smíšených lesů.

„Jsem velmi rád, že se akce setkala s velkou odezvou u veřejnosti,“ pochválil Petera zájem veřejnosti. „V průběhu dne se příchozí mohli podílet na zalesňování šesti lokalit v okolí Vráže včetně Vrážského vrchu, Vestecké cesty nebo Kozmické cesty,“ poznamenal náměstek hejtmanky s tím, že kromě sázení stromků si mohli návštěvníci vyzkoušet lesnické dovednosti, prověřit znalosti – a organizátoři připravili i zábavu.

Právě Vráž přilákala v rámci v rámci Dne za obnovu lesa nejvíce příchozích z celé republiky, zhodnotila účast Eva Jouklová z centrály Lesů ČR. Dorazila tam bezmála šestina ze všech účastníků! „Během celého dne přišlo pět tisíc lidí, kteří vysadili téměř 50 tisíc sazenic,“ konstatovala s tím, že následovaly brněnské paseky, jež čtyři tisíce lidí zalesnily asi 14 tisíci sazenicemi – a na všech 14 lokalitách v celé zemi se do akce zapojilo 31 tisíc lidí.

Přiložit ruku k dílu se vydávali nejen jednotlivci, ale i celé rodiny s dětmi, spolky a sdružení včetně turistů či seniorů, skauti, studenti, sportovci, mezi nimiž nechyběli ani olympionici…

„Jsem moc rád, že přišlo tolik lidí, kteří se spolu s námi podíleli na výsadbě lesa pro nové generace,“ těší generálního ředitele Vojáčka. „Nešlo nám o rekordy, ale zájem a nasazení účastníků byly obdivuhodné. Chtěli jsme veřejnosti představit les 22. století, který sázíme už dnes – a v příštích letech budeme sázet v ještě větší míře,“ konstatoval šéf státního podniku.

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel, Dolní Břežany.
Architektonické počiny mají v krajském hlasování větší podporu než v celostátním

Vysvětluje, že lesy pro budoucnost mají zcela jiný charakter a druhovou skladbu než ty nynější: smíšený porost, tvořený několika desítkami původních druhů českých dřevin, nejen dokáže lépe zadržet vodu, ale také bude odolnější vůči škůdcům a přizpůsobený měnícímu se klimatu. Na účastníky se přitom neobrací jen s poděkováním, ale také s výzvou k další návštěvě lesa: „Přijďte se podívat, jak vaše stromy rostou.“

Ve Středočeském kraji je podle informací náměstka Petery téměř 300 tisíc hektarů lesa, což představuje průměrnou lesnatost kolem 27 procent. Nejvíce lesů je na Příbramsku a Rakovnicku, naopak nejméně na Nymbursku a Kolínsku. Aktuálně převažují jehličnaté dřeviny s podílem kolem 72 procent – většinu tvoří smrk (32 procent) a borovice (29 procent).

Listnáčům vévodí duby a habr. „Zastoupení dřevin není ideální, protože se na území kraje vyskytuje především dubovo-bukový lesní vegetační stupeň, který nejvíce vyhovuje dřevinám jako jsou buk lesní, dub zimní či habr obecný,“ uvedl náměstek hejtmanky.

ilustrační foto
Revoluce ve středním školství má počkat až po volbách