ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Toto prostředí se považuje za značně rizikové, a to nejen proto, že mnohdy jde o osoby, jež v důsledku dlouhodobého užívání návykových látek trpí zdravotními komplikacemi oslabujícími jejich obranyschopnost. Nezřídka ani nemají stálé bydliště a další zázemí.

Zkoumání za pomoci rychlotestů, jež se má v týdenních cyklech opakovat ve zhruba dvouměsíčním období, čeká jak vybrané návštěvníky, tak zaměstnance. "Podobně jako u celoplošného mapování „promořenosti“ populace, spuštěného koncem minulého týdne, je účast založena na dobrovolnosti," uvedl Viktor Mravčík z monitorovacího střediska. Potvrdil, že začleněni do výzkumu budou jen ti, kteří sami projeví zájem. Což platí i pro pracovníky adiktologických středisek.

Studie, jejíž tvůrci jsou napojeni i na obdobné zkoumání v zahraničí, má nejen mapovat aktuální nákazový stav a další vývoj. Cílem je také snažit se zjistit, zda koronavirové nebezpečí nějak změnilo chování konzumentů drog.