„Nový krajský web nabídne kromě přívětivějšího uživatelského prostředí a nových funkcionalit také další informace o činnosti krajské rady. Nad rámec zákona se počítá například se zveřejňováním všech materiálů, které rada na svých pravidelných týdenních jednáních projedná,“ uvedl. Upozornil, že lidé se tak budou moci snáze seznámit s tím, jaká témata aktuálně vedení kraje řeší.

Zdůrazňuje, že publikování všech materiálů, které radní projednají na svých pravidelných zasedáních, bude v porovnání s ostatními kraji ojedinělým počinem. Má přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti – a také nabídnout větší možnost kontroly. Na to upozornila i hejtmanka Pecková. „Kdo jiný by politiky měl kontrolovat, než právě občané, kteří jsou těmi nejpřísnějšími soudci. Mám tak velikou radost, že kromě moderního a přehledného webového prostředí přineseme na novém webu také další informace z naší práce,“ poznamenala.

Ondřej Šimíček, který v rámci odboru ředitele krajského úřadu vede oddělení digitalizace, zdůraznil, že tým pracující na vývoji nového webu klade velký důraz na systém vyhledávání. „V případě stávajícího webu nebyl optimální – a mnohdy nezobrazoval požadované výsledky. Nyní občané naleznou požadované informace mnohem rychleji,“slibuje. S vysvětlením, že tomu pomohou optimalizovaný systém vyhledávání a takzvané štítkování článků. Nový web má dále přinést dosud chybějící funkce – a ve srovnání s dosavadními stránkami také podstatně přívětivější a přehlednější uživatelské prostředí.