Méně než loni je také miminek; jen kategorie dětí narozených mimo manželství vykazuje nárůst. Každý samozřejmě žije jinak a podle svého – tyhle tendence se však z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) rýsují poměrně výrazně.

Přibylo přes 12 tisíc lidí

Středočeský kraj měl podle dat dostupných ke konci září celkem 1 381 564 obyvatel, čímž si podržel pozici nejlidnatějšího regionu republiky. Hlavní město Prahu na druhé pozici předstihl o 62,9 tisíce. Rozdíl se přitom stále zvětšuje, což potvrzují i nejnovější údaje. Za prvních devět měsíců doku 2019 se počet lidí přihlášených k pobytu ve středních Čechách zvýšil o 12 232 – z toho 6644 mužů a 5588 žen – zatímco Pražanů přibylo jen 10 056.

Především jde o důsledek stěhování: právě takto v kraji přibylo 11 008 lidí. Ve skutečnosti však byl pohyb obyvatelstva mnohem výraznější. Přistěhovalých statistici napočítali 24 316 (o rovných 300 osob víc než ve stejném období přechozího roku), naopak vystěhovalých 13 307 (v tomto případě meziroční nárůst dělá 1105). Mezi nově příchozími převažují lidé z ostatních krajů republiky, jichž podle statistiků bylo 6743 (ve srovnání s rokem 2018 to představuje pokles o 1079 hlav); z ciziny přišlo 4265 nových Středočechů (meziroční nárůst o 274).

Miminek meziročně ubylo

Takzvanou přirozenou měnou, což je rozdíl mezi počty narozených miminek a zemřelých osob, přibylo za prvních devět měsíců loňského roku v kraji 1224 osob. „Hlavní podíl na tom měl meziroční pokles počtu zemřelých (o 2,6 procenta),“ upozornil Pavel Hájek z krajské správy ČSÚ. Nejde tedy o to, že by se s přílivem obyvatel rodilo víc dětí. Počet miminek se meziročně snížil o 0,4 procenta na 11 272; pokles proti loňsku představuje 47 dětí. V přepočtu na tisíc obyvatel se střední Čechy nicméně zařadily na třetí místo v celorepublikovém srovnání porodnosti (po Jihomoravském kraji a Praze).

Mimochodem – z oněch více než 11 tisíc novorozenců se mimo manželství narodilo 46,9 procenta. Bylo jich 5281; meziročně o 11 víc. I přesto, že jejich podíl nepatrně stoupl (v roce 2018 se jednalo o 46,6 procenta), stále zůstává pod republikovým průměrem (48,2 procenta). „Mezi kraji se jedná o pátou nejnižší hodnotu. Prvorozené děti tvořily 46,9 procenta všech živě narozených dětí, druhorozených bylo 39,5 procenta – a děti třetího a vyššího pořadí se na všech živě narozených dětech podílely z 13,6 procenta,“ poznamenal dále Hájek k novým capartům. Zemřelých osob pak číselné tabulky zaznamenaly celkem 10 048 – o 269 méně ve srovnání s předchozím rokem.

Méně svateb, víc rozvodů

Svateb v kraji nepřibylo navzdory růstu počtu obyvatel. Počet 6017 za první tři kvartály představuje meziroční pokles o 71; o 1,2 procenta. Naopak počet rozvedených manželství se vyšplhal na 2455 – meziročně více o 11 neboli 0,5 procenta.

Pohyb obyvatelstva za první tři čtvrtletí roku 2019

Region  Přírůstek obyvatel  Narozených dětí  Zemřelých Sňatky Rozvody
Benešovsko  581  765  794  403  144
Berounsko  994  782  731  408  170
Kladensko  946  1307 1344  728  287
Kolínsko  805  890  793  471  185
Kutnohorsko  380  563  609  321 103
Mělnicko 699  875  822  473  200
Mladoboleslavsko  952  986  951  576  220
Nymbursko  750  874  779 509 188
Praha-východ  3355  1576  1011  751  372
Praha-západ  2568 1291  792  589  290
Příbramsko  214  940  977  531 204
Rakovnicko -12  423  445  257  92
Středočeský kraj 12 232  11 272  10 048  6017  2455
Hlavní město Praha  10 056 11 194 9036 5762  1963
Česká republika  31 361  85 182  83 708  47 122  17 641

Zdroj: Český statistický úřad