Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Libuše Polanská stanovila monitorovací kalendář, který určuje termíny kontrol odběrů vzorků vody k laboratorním rozborům. S těmi se začne během předposledního květnového pondělka – a od 20. května potrvají až do sklonku srpna. Nejde přitom jen o sledování sinic – na přírodních koupalištích a v lokalitách, které jsou ke koupání hojně využívány, se vzorky vody posuzují podle osmi ukazatelů; patří k nim třeba i sledování fekálního znečištění.

Četnost plánovaných kontrol i jejich rozsah je na různých místech odlišný. Pro nejnavštěvovanějších 20 středočeských lokalit, k nimž patří i oblíbené koupací oblasti na březích přehradních nádrží Orlík a Slapy, je předběžně stanoveno osm termínů. S poloviční frekvencí se chystají odběry vzorků na dalších dvou místech, kde se podle zkušeností z minulých let nepředpokládá závažnější rozmnožení sinic.

Ve skutečnosti se však nejspíš odehraje více kontrol, než je předem plánováno. Bývá to tak rok co rok. Pro přírodní koupaliště a povrchové vody využívané ke koupání totiž platí, že pokud testy prokážou zvýšený výskyt sinic (což zvláště druhé polovině prázdnin je poměrně běžné), odběry se zpravidla opakují po týdnu. Nemusí to však být pravidlem; pauza mezi odběry se v případech, že voda zezelená, zkracuje na pět až devět dnů.

Pokud má přírodní koupaliště provozovatele, dohled na jakost vody má na starost on. V dalších místech určených k pravidelnému monitorování zajišťují odběry vzorků a jejich rozbory sami hygienici. Ti loni ve středních Čechách nemuseli ani jedou přistoupit k vyhlášení zákazu koupání; někteří provozovatelé přírodních koupališť však kvůli nedostatku vody ukončili sezonu předčasně.

Sledované ukazatele koupacích vod
- Escherichia coli
- střevní enterokoky
- vizuální kontrola
- průhlednost
- vodní květ
- sinice
- chlorofyl-a
- mikroskopický obraz

Plánované odběry vzorků vody
* Četnost osmkrát za sezonu (20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8. a 26. 8.):
- Jezero Ostrá
- jezero Poděbrady
- Monínec – Pilský rybník
- písník Bakov nad Jizerou
- písník Hradištko
- Proboštská jezera
- Příbram – Nový rybník
- Rakovník – Tyršovo koupaliště
- rybník Jureček
- vodní nádrž Orlík – Lavičky
- vodní nádrž Orlík – Podskalí
- vodní nádrž Orlík – Popelíky
- vodní nádrž Orlík – Trhovky
- vodní nádrž Slapy – Měřín
- vodní nádrž Slapy – Nová Rabyně
- vodní nádrž Slapy – Nová Živohošť
- vodní nádrž Slapy – Ždáň
- vodní nádrž Slapy – Živohošť
- vodní nádrž Slapy – Županovice
- Vyžlovský rybník

* Četnost čtyřikrát za sezonu (20. 5., 17. 6., 17. 7. a 12. 8.):
- jezero Konětopy
- písník Lhota

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje