Na svém webu khsstc.cz zveřejnili monitorovací kalendář, z něhož plyne, že s odběry vzorků koupacích vod k posouzení na místě i laboratorním rozborům počítají celkem na 22 středočeských lokalitách od 23. května do konce letních prázdnin; přesněji do 29. srpna.

Plán kontrol čeká projednání

Podoba monitorovacího kalendáře ještě nemusí být definitivní. Ve svém pražském sídle chystá Krajská hygienická stanice Středočeského kraje na středu 13. dubna dopoledne veřejné projednání vznesených připomínek a námitek. Vztahovat se mohou zvláště k plánované četnosti odběrů a rozsahu následných analýz. Ty totiž, jak plyne z údajů ředitelky odboru hygieny obecné a komunální Hany Štollové, pro všechny lokality a termíny nejsou shodné.

V rámci kontrol kvality vody venkovních koupališť a koupacích míst se hygienici zaměřují zejména na vizuální kontrolu místa, měření průhlednosti vody, dále na přítomnost vodního květu, sinic, chlorofylu-a, zkoumá se mikroskopický obraz – a ke sledovaným ukazatelům patří i bakterie Escherichia coli a střevní enterokoky.

Kontroly v největším rozsahu hygienici tradičně plánují například na koupacích místech na březích přehrad, které se těší velké přízni návštěvníků. Ve středočeské části Orlíku se jedná o lokality Lavičky, Podskalí, Popelíky a Trhovky. Na Slapech pak o Měřín, Novou Rabyni, Novou Živohošť, Ždáň, Živohošť a Županovice. Do skupiny nejsledovanějších míst dále náleží písník Hradišťko, písník Bakov nad Jizerou, jezero Poděbrady, Proboštská jezera a rybník Jureček u Říčan.

Mezi často testovaná místa také mají patřit Jezero Ostrá, Nový rybník v Příbrami, Pilský rybník u Monínce, Tyršovo přírodní koupaliště v Rakovníku a Vyžlovský rybník. S méně častými odběry i omezeným rozsahem testování se pak počítá na jezeru Konětopy a písníku Lhota.

Sezona byla příznivá. Navzdory cerkariím

Za loňský rok středočeští hygienici hlásí celkem 256 kontrol koupacích vod. Z nich se přírodních koupališť a koupacích míst týkalo 137, upřesnila Dana Šalamunová z centrály krajské hygienické stanice. „Z hlediska jakosti venkovních vod ke koupání byl rok 2021 vcelku příznivý,“ konstatovala.

Vodu nevhodnou ke koupání měly v průběhu letní sezony jen dvě lokality: Živohošť na Slapech, kde se koncem srpna kvalita vody zhoršila kvůli sinicím, a Nový rybník v Příbrami. Tam by samotná voda byla dobrá, ale v polovině sezony se potvrdila přítomnost cerkarií (larev ptačích motolic vyvíjejících se v plžích), jež vyvolávají kožní onemocnění.

Středočeští hygienici také loni zkontrolovali 119 umělých bazénů a čtyři sauny. Odhalení závad přineslo deset procent návštěv bazénů – nejednalo se však prý o nic alarmujícího. „Většinou šlo o nedodržení požadované kvality vody, což provozovatel ihned řešil zastavením provozu a výměnou vody; v provozní hygieně se chybovalo sporadicky,“ upřesnila Šalamunová.

Odhalené závady při kontrolách

Místo kontrol Celkem kontrol Nevyhovujících kontrol Podíl nevyhovujících
Koupací oblasti 97 0 0 procent
Koupaliště v přírodě 40 2 5 procent
Bazény, sauny 123 11 10 procent

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje