Aktuální čísla napovídají, taká je situace: hygienici vyrazili na 42 kontrol, z toho bylo 38 kontrol zotavovacích akcí, jedna kontrola stravovací služby a tři kontroly jiné podobné akce. „V průběhu realizovaných kontrol byly zjištěny celkem 4 závady. Ve všech případech se jednalo o méně závažná porušení stanovených povinností a provozovatelé při jejich řešení a odstranění poskytli maximální součinnost,“ uvedla Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice.

V rámci kontrol odebrali také čtyři kontrolní vzorky pitné vody z individuálních zdrojů. „Rozbor vzorků pitné vody pro účely výkonu státního zdravotního dozoru zajišťuje pro KHS Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Ke dnešnímu dni máme k dispozici výsledky tří rozborů pitné vody, které bohužel všechny nevyhověly mikrobiologickým ukazatelům stanoveným vyhláškou,“ uvedla Jana Tomicová. Zjištěné závady tak byly bezodkladně projednáni s provozovateli akcí. A následovala nezbytná nápravná opatření.

Tím to ale nekončí. „Pracovníci krajské hygienické stanice za sledované období řešili také dva epidemické výskyty infekčního onemocnění v souvislosti s průběhem letní dětské rekreace. Z klinického průběhu jednotlivých onemocnění lze dovodit, že se s velkou pravděpodobností jednalo o onemocnění virové etiologie,“ uvedla Jana Tomicová. Hygienici řešili také dva podněty na nedodržování hygienických požadavků v průběhu konání zotavovací akce. „Skutečnosti, uváděné v jednom z obdržených podnětů, se v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podařilo prokázat,“ podotkla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Více než polovina vzorků zmrzliny nevyhověla

Co se týká letních měsíců, pracovníci krajské hygienické stanice se zaměřují na kontrolu kvality zmrzliny. „Dosud jsme odebrali 48 vzorků, z nichž 25 nevyhovělo. To je zapříčiněno zejména nedostatečnou údržbou zmrzlinového stroje, ve kterém se pak množí enterobakterie. Ty mohou způsobit zažívací potíže, takže prodejci zmrzliny by právě údržbě zmrzlinových strojů měli věnovat zvýšenou pozornost,“ upozorňuje ředitelka KHS Středočeského kraje Jarmila Rážová.

Hříchů měli ale provozovatelé restaurací více; mezi nejčastější nedostatky patří neoznačování rozpracovaných pokrmů a polotovarů (27 %), nezajištění obecných požadavků na potravinářské provozy (26 %) a nesplnění požadavků na hygienu provozu (23 %). „V tomto období bylo zároveň hygieniky uloženo celkem 107 opatření směřujících k odstranění zjištěných závad. Ta spočívala především v provedení sanitace, v likvidaci potravin jiných než bezpečných nebo vyřazení potravin z uvádění na trh, v pozastavení výkonu činnosti a v nařízení speciální ochranné deratizace. Ve dvou případech bylo přistoupeno i k okamžitému uzavření provozovny. Ve 195 případech byly přestupky řešeny domluvou,“ dodala Dana Šalamunová, tisková mluvčí krajské hygienické stanice.

Nejčastější prohřešky na dětských zotavovacích akcích, které zjistili hygienici:
nedostatky v zajištění osobní hygieny dětí,
závady v zásobování pitnou vodou,
závada ve zdravotním zabezpečení akce.

Nejčastější prohřešky v restauracích:
neoznačování rozpracovaných pokrmů a polotovarů,
nezajištění obecných požadavků na potravinářské provozy,
nesplnění požadavků na hygienu provozu.

Uložená opatření dle jednotlivých druhů při zjištěných závadách v restauracích:
Nařízení likvidace pokrmů: 10
Okamžité uzavření provozovny: 2
Nařízení Sanitace: 39
Nařízení speciální ochranné DDD (desinfekce, deratizace, desinsekce): 3
Jiná opatření (vyřazení potravin atd.): 36
Pozastavení výkonu činnosti: 16
Náhrady nákladů dodatečné kontroly: 1

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje