Jde o statistickou veličinu získanou vydělením celkového objemu mzdových prostředků počtem pracovníků přepočtených na celé úvazky (a zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr). Nicméně – přece jen: leckdo si řekne, že ty peníze existují a někdo je prostě dostávat musí. A to, jak částky uváděné statistky rostou, vytrvale a příkře, sotva nalijí optimismu do žil člověku, který třeba už celé roky přidáno nedostal.

Tak tedy: aktuální čísla – někomu možná pro potěchu, zatímco jiným asi spíš pro zlost. Průměrná hrubá měsíční mzda ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhla ve Středočeském kraji 36 153 Kč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 500 Kč, což představuje nárůst o 7,4 procenta.

Podobně jako v minulosti platí, že v pomyslném celostátním žebříčku jsou střední Čechy hned za Prahou. V hlavním městě byl meziroční přírůstek podobný – 2490 Kč – avšak průměrná mzda dosáhla 42 297 Kč. Celostátní průměr pak dosahuje 34 105 Kč. Nad třicetitisícovou hranici se dostaly téměř všechny kraje. Výjimku představuje pouze Karlovarský s 29 691 Kč; pak následuje Pardubický již se 30 271 Kč.

Průměrná hrubá mzda ve druhém čtvrtletí

Region Hodnota Meziroční nárůst
Středočeský kraj 36 153 Kč 2500 Kč (7,4 procenta)
Praha 42 297 Kč 2490 Kč (6,3 procenta)
Česká republika  34 105 Kč  2290 Kč (7,2 procenta)

Zdroj: Český statistický úřad